Spis inwentaryzacyjny zabytków kultury i sztuki z 1931
670 Synagoga, XVIII, poźny renesans
671 Brama Szczebrzeska, XVI, stan dzisiejszy z pocz. XIX, klasycyzm
672 Brama Tomaszowska [Lwowska Nowa?], j.w., j.w.
673 Tzw. Cela Łukasińskiego, pocz. XIX, klasycyzm
674 Dom Bluzera, k. XVI, pocz. XVII, ornamenty renesansowe
675 Dom Gelibtera, j.w., j,w.
676 Dom Jabłońskiego, j.w., renesans
677 Dom Kligera, j.w., ornamenty renesansowe
678 Dom Kłossowskich (nr 15), j.w., renesans
679 Dom Korna, j.w., ornamenty renesansowe
680 Dom Namysłowskich, j.w., j.w.
681 18 domów z podcieniami w Rynku, XVII, XVIII, pocz. XIX, barok i klasycyzm
682 Gmach b. Akademii (ob. gimnazjum), poł. XVIII, gruntownie restaur. w poł. XIX, klasycyzm
683 tzw. Kawaljer, pocz. XIX (ok. 1816), typ. budowla forteczna z pocz. XIX, klasycyzm
684 Kościół po-bazyliański, XVII, przebud. na cerkiew w poł. XIX, rekoncyliowany 1918, barok
685 B. kościół o.o.franciszkanów, ob. teatr, poł. XVII, przerob. na koszary k. XVIII, na teatr 1920-25, barok z uzup. klasycystycznymi
686 Kościół kolegiacki p.w. Zmartwychwstania, 1600, restaur. 1908, cechy wspólne ze stylem Ludwika XV
687 Kościół p.w. św. Katarzyny, XVII, barok
brak nr Mury forteczne, pocz. XIX, architektura obronna o cechach klasycystycznych
688 B. pałac Zamoyskich, ob. Sąd Okręgowy, pocz. XVII, przerob. XIX, klasycyzm
689 Prochownia tzw. Rotunda, pocz. XIX, klasycyzm
690 Ratusz, pocz. XIX [!], przerob. XIX, klasycyzm, hełm barokowy