Powołana 7 VI 1991 podczas I Zamojskiej Giełdy Inicjatyw Gospodarczych przez ok. 50. lokalnych firm, przewodniczący Rady: Zbigniew Litwajtis - "Interstar", członkowie: Jan Hawrylak, Jerzy Skiba, Kazimierz Kniaź, Zdzisław Staszczuk, Roman Bernard (ul. Partyzantów 94). Przedstawiciel Ministerstwa stwierdził, iż jest to fantastyczny pomysł w najodpowiedniejszym momencie. Podpisano m.in. porozumienie z ZSRR w sprawie wykorzystania możliwości LHS. W 2005 zorganizowała Forum Gospod. Ziemi Zamojskiej, podpisano porozumienie z Izbą Gospod. w Luton w Anglii (delegacje także z Niemiec Ukrainy, Holandii, Słowacji i Chin). Współcześnie na czele Stanisław Bondyra, z-cy Adam Majkut i Zbigniew Halej.