Powstało w XII 2004 z inicjatywy Andrzeja Urbańskiego i Andrzeja Kudlickiego, w 2006  zarejestrowane, prezesem został Grzegorz Urbański. Skupia ok. 30 osób (od kilkunastu do ok. 50 lat), oprócz strojów i broni osobistej posiadają 3 armaty. Jest organizatorem dorocznego "Szturmu twierdzy Zamość" (osobne hasło). Uczestniczy w batalistycznych inscenizacjach na terenie całego kraju, a także w Kamieńcu i Bardejovie oraz w Holandii. Od 2010 organizuje dla turystów strzelanie z armat, żywe lekcje historii. W 2013 z inicjatywy Leszka Sobusia powstała Zamojska Grupa Rekonstrukcyjna Jana Sobiepana