Ogólnopolska, głośna akcja na rzecz renowacji zabytkowego Zamościa zainaugurowana w 1974 zlotem pod tą nazwą. Przebiegała dwutorowo. Pod patronatem władz centralnych latem przyjeżdżali do Zamościa na trzy turnusy junacy OHP z całej Polski. Był to wówczas największy obóz wakacyjny w kraju (podczas turnusu w miasteczku namiotowym za stadionem przebywało do 800 osób), w 1976 także uczniowie z Gery, Łucka i Debreczyna. W akcji uczestniczyli także członkowie zakładowych kół PTTK. Wielokrotnych uczestników honorowano okolicznościowym medalem. Akcję zakończono w 1980. Nieodpłatnie na rzecz Zamościa 20.754 osoby przepracowały 115.158 godzin. Poza wojew. lubelskim i zamojskim największym zaangażowaniem wykazało województwo ...wałbrzyskie (1340 osób, 7223 godz.) i katowickie (1187 i 6838).
W 1985 z inicjatywy przewodniczącego PRON zapoczątkowano podobną akcję na rzecz zabytków "Zamość 2000". Od początku były problemy z zapewnieniem frontu robót niefachowych. W ostatnim roku 1989 z trzech turnusów odbył się jeden, w którym zamiast 100 osób uczestniczyło 64. * Wystawę o tytule "Zamość wczoraj dziś jutro" zorganizowało muzeum zamojskie w ...1948 (1200 eksponatów, m.in. projekty na przyszłość)
 * Generalny Konserwator Zabytków Jerzy Majewski 1974) - Trochę mnie przerażają tłumy entuzjastów-amatorów, którzy chcą pędzić zamojskim zabytkom na ratunek. Boję się, że tym sposobem Zamość zostanie dokumentnie ...zniszczony i zadeptany. W trosce o dobro Zamościa zwróciłem ostatnio uwagę władzom PTTK na brak rozwagi w pewnych postanowieniach odnoszących się do masowego - jak słyszałem - udziału zrzeszonych turystów w akcji renowacyjnej. (...) Brygady młodzieżowe będą tam mile widziane pod warunkiem wszakże, iż zostaną skierowane przez rozumnych kierowników skierowane  do prac celowych i pożytecznych. Znajomość sztuki konserwatorskiej nie bierze się z samych dobrych chęci i szlachetnych intencji (z wywiadu)