Zarejestrowana została w V 1996, funkcjonując od IX 1997, jako spółka Telewizji Kablowej z Kalisza z udziałem 90% i obu spółdzielni mieszkaniowych (twórca, pierwszy prezes Andrzej Rogowski, później dyrektor Ryszard Rymarz, ul. Peowiaków 90) należąca do grupy Multimedia Polska. W 1998 miała 11 tys. abonentów. 13 VI 1998 wyemitowano pierwszy "Dziennik Zamojski" (w poniedz. i czwartki o 17.30 i 21.00, od jesieni 3 razy w tygodniu), prowadzony od początku przez Roberta Klicha. prezentowane były sprawozdania z wydarzeń kulturalnych i sporadycznie retransmisje sportowe, w 2001-2004 regularnie retransmitowano posiedzenia RM, były obszerne relacje z ZLT, wcześniej imprez jazzowych, rejestrowano też miejscowe imprezy artystyczne. Przygotowywano cykliczne programy młodzieżowe, magazyn studencki, magazyn kulturalny "Okno", audycje o charakterze satyrycznym, "Lożę Prasową" (2003-2007), "Gościa dnia" (2002-2005). Wielokrotnie dochodziło do zmian w składzie zespołu.
W 2005 właścicielem ZTK została Telewizja Kraśnik (na wiosnę doszło do ponadtygodniowego buntu 5 pracowników, właściciel w odpowiedzi zmienił zespół). Dłuższą współpracę z ZTK: Wojciech Kowalczyk (2005-2007 redaktor naczelny), Antoni Kołodziejczuk, Renata Rogowska-Szewczuk, Jerzy Zarębski, Agnieszka Furmańczuk, Stanisław Lipczyński, od 2009 Teresa Madej (wywiady). W 2008 ZTK po dłuższej przerwie przejęła firma Marka Madeja Video-Kadr (powstała w 1991), red. nacz. ZTK M. Madej. Od 2010 siedziba w Centrum Kultury Filmowej. ZTK prowadziła sprzedaż kaset własnej produkcji  "Jan Paweł II w Zamościu".


 * Pierwszy abonament w pakiecie "0" obejmował TVP1, TVP2, TV "Wisła", program planszowy i własny, do pakietu "minimum" dochodził "Polsat", "Polonia 1" i 7 zachodnich, w "podstawowym" - TV "Polonia", 20 zachodnich i kodowane Canal Plus i HBO.
* W 1998 prezes telewizji planował nadawanie codziennie minimum 6 godzin zamojskiego programu.
 * Audycje cykliczne w 2010 - "Opinie" (Antoni Kołodziejczuk), "W obiektywie" (Agnieszka Furmańczuk), "Punkt siedzenia" (Stanisław Lipczyński), "Kultura na celowniku" (Teresa Madej).