W 1932-37 starosta zamojski, wcześniej starosta janowski, jeszcze wcześniej w administracji wojskowej (kontrola gospodarcza), kpt, przyjaciel Piłsudskiego, jak pisał Z. Klukowski zasłużony dla regime'u, a także o jego nieuzasadnionej, okazywanej  wyraźnie niechęci do KMK. Stworzył klub urzędniczy w Zamościu. Później starostą we Lwowie. W czasie okupacji w obozie jenieckim.
Dwaj synowie, absolwenci zamojskiego gimnazjum, walczyli w PSZ na Zachodzie, Jerzy - pilot RAF, Władysław - oficer dywizji gen. Maczka, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.