Z domu Michowska, druga żona VII ordynata, Tomasza Antoniego - mieli syna Klemensa, w 1751-60 zarządzała w jego imieniu. Mieszkała też w Dreźnie, Warszawie i Lublinie. Z mężem założyła rezydencję w Klemensowie, ufundowała cyborium do Kolegiaty, a z synem zapisała 20 tys. na seminarium (1767). Nie była kobietą wykształconą, ale energiczna, posiadała zmysł organizacyjny i gospodarski, znała się na procesie budowlanym i materiałach, zawierała kontrakty z artystami i rzemieślnikami (zachowała się korespondencja z czasu budowy pałacu).