Otwarty został w V 1972 w odrestaurowanej dawnej stajni kozackiej przy ul. Łukasińskiego, jako Centrum Informacji Turystycznej (kier. Jerzy Ciepliński). Z powstaniem województwa na pewien czas WOIT przeniesiono do Nowej Bramy Lubelskiej (kier. Maria Brzozowska), obsługiwano w sezonie do 100 osób dziennie). Od 1993  w ratuszu. W 1972 (V - X) obsłużył 1785 turystów, w tym 125 cudzoziemców (najwięcej Niemców, m.in. 2 Egipcjan).
1 IV 1977 CiT przejęło "Roztocze". 19W 2003 ZOIT przyjął 49 tys. interesantów, wiosna - jesień 2009 - 105 tys., wiosna - jesień 2010 - 65 tys., 2013 (V - IX) 42 tys., w IV - IX 2019 z informacji skorzystało 216 tys. osób. W 2003 dochody ZOIT wyniosły (tys. zł): V - 38, VI - 30, VII - 49, VIII - 55.