Święcenia otrzymał w 1902, był dr filozofii, m.in. dyrektorem gimnazjum i liceum kanoniczek w Lublinie, historykiem. W 1947 został scholastykiem, a 1948 infułatem Kapituły Zamojskiej i był pierwszym po wojnie infułatem, który mieszkał poza Zamościem. Zm. w 50 roku kapłaństwa.