Ur. w Dzierżkowicach (Kraśnickie). Ukończył prawo na UMCS, karnista. Przez wiele lat był prezesem Sądu Powiat. w Janowie. Został pierwszym prezesem Sądu Wojewódzkiego w Zamościu, pełniąc tę funkcję przez 15 lat, odnowił infrastrukturę sądu. W 1976 wybrany do ZG Związku Prawników Polskich, czł. WRN, odznaczony Krzyżem Kawal. OOP. Zm. w Lublinie.