Ur. w Krasnobrodzie, ukończył KUL (mgr historii). W 2005, 2007, 2011, 2015 (25.236 głosów) i 2019 (ponad 24 tys.) wybierany do Sejmu z list PiS. Kandydował również do Parlamentu Europejskiego (2009, 2014, 2019)  i na prezydenta Zamościa (2010). Od 2011 p.o. prezesa okręgu PiS (trzy dawne województwa), później do 2020 prezesem, po zmianach pełnomocnikiem okręgu bialsko-chełmsko-zamojskiego PiS (w 2019 przez pół roku w jego miejsce zajmowała Beata Mazurek). W 2008-17 był przewodniczącym ZP PiS, następnie wydzielonego powiatu grodzkiego, a po rozwiązaniu struktur w 2019 pełnomocnikiem na powiat grodzki, od 2020 też pow. "ziemskiego" zamojskiego. Jesienią 2020 zawieszony został w prawach czł. PiS.
Od 2008 prezes okręgu ŚZŻAK w Zamościu. Zajmował się m.in. usługami transportowymi, był dyrektorem pływalni, inicjatorem utworzenia klubu "Orka". Działał m.in. na rzecz przywrócenia kolei w Zamościu.


 * Jarosław Kaczyński w 2007 w Zamościu - Poseł Zawiślak ma mocną pozycję w tutejszej partii. Jestem przekonany, że ma przed sobą długą karierę parlamentarną.