Państwowy Zarząd Drogowy utworzony na pocz. l. 20-tych - siedziba d. ul. Ślusarska 2 na przeciwko hotel "Centralnego"(pierwszy kier. inż. Kazimierz Pohoski). W 1924  zlicytował ogród owocowy przy koszarce.
Kompleks budynków przy ul. Szczebrzeskiej 41 - wzniesiony został w 1942. Przeznaczony został przez Niemców  na oddział warsztatów Luftwaffe we Lwowie (remont uszkodzonych podczas wojny płatowców) i filię obozu przymusowego dla Żydów. Po ich likwidacji w 1943 umieszczono zabudowaniach bazę remontowo-budowlaną Powiatowego Zarządu Drogowego  tj. niem. Bauhof, a w części obozowej przymusowy obóz Polaków (junaków).
Od 1947 mieści się tam Zespół Szkół Mechanicznych. Składał się m.in. z 3 hal przeznaczonych na składowanie mat. drogowych, wyrób betonowych trylinek, garażu ogrzewanego wdmuchiwanym powietrzem, z dźwigami hydraulicznymi (na zgęszczone powietrze) do podnoszenia samochodów.
Obecnie w skład wchodzi budynek administracji (1941), szkoła (d. biuro techniczne 1942-43), warsztaty (3 obiekty, 1942) i portiernia (magazyn spłonął w 1950, odbud. 1963 jako hala sportowa). Budynki (proj. Wolf Gutbier) mają oryginalne "w stylu niemieckim", obce w tradycji miasta, ciemno-ceglane i częściowo szachulcowe elewacje, 4-spadowe, kryte dachówką dachy z lukarnami, oskarpowane naroża, okiennice, wieżyczkę z baniastą kopułką (szkoła).


 * Z. Stankiewicz dokonał analogii zabudowań - wydłużony prostokąt między torami i ul. Szczebrzeską -  z układem zamku krzyżackiego. (ZKK 2022 nr 3-4)