Pochodził z Bełza. Ucząc się od 1815 w-wskiej szkole dramatycznej, zaczynał jako chórzysta w Teatrze Narodowym w Warszawie, po roku zdał egzamin i grał przeważnie mniejsze role, nawet w baletach. W 1821-27 grał w teatrze krakowskim, występując z nim w całej Polsce. W 1928 związał się z przebywającymi w Zamościu teatrami objazdowymi, najpierw u Aśnikowskiego, potem Nowińskiego. Śpiewał również partie tenorowe. Zarzucano mu, że był nie najwyższego talentu, patosem zastępował uczucie, a krzykiem moc. Lepszą opinią cieszył się na prowincji, zwłaszcza jako niezgorszy aktor, dobry śpiewak. Zm. w Zamościu.