Ur. w Lublinie, dzieciństwo spędził w Tyszowcach, absolwent prawa i administracji UMCS (1991) i podypl. Studium Menedżerskiego SGH, w 1991 został dziennikarzem "Kroniki Zamojskiej", pracował w "Kronice Zamojszczyzny", "Tygodniu", "Tygodniku Zamojskim" i "Kronice Zamojskiej", której był red. naczelnym (1997-2001), od 2005 Zamojskiej Telewizji Kablowej, a po dłuższej przerwie od 2009 dwutygodnika "Ekstra Zamość". Był również dyrektorem Zamojskich Parków Krajobrazowych, dyrektorem departamentu w urzędzie marszałkowskim w Lublinie, rzecznikiem prasowym w szpitalu "papieskim", także specjalista i doradca (poczta, ZKE), ob. prezesem zarządu Uzdrowiska Horyniec. Działacz PO.