1972 powołane zostały: Zespoły Szkół Zawodowych nr 1 (szkoły ekonomiczne), nr 2 (szkoły mechaniczne), nr 3 (szkoły elektryczne), nr 4 (szkoły budowlane). Po kilku latach w miejsce numeracji wprowadzono nazwy zespołów szkół.