Powstał w 1972 jako Zespół Szkół Zawodowych nr 3 (do IV 1980). Od 2002 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (ul. Zamoyskiego 62), który 27 IX 2006 otrzymał imię Armii Krajowej (wcześniej im. gen. S. Kaliskiego). W 1989 przyjęto: Technikum Elektryczne - elektroenergetyk 28, elektromechanik 24, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - elektromonter 26, elektromechanik 24, elektromonter taboru szynowego 19, elektromonter pojazdów samochodowych 20, operator ruchu przewozowego kolei 14, mechanik urządzeń kolejowych 14, monter urządzeń telekomunikacyjnych, wielozadaniowe 88.  Zob. osobne hasło: Szkoły elektryczne.