Ur. w Wyszynach Starych (pow. mławski), ukończył weterynarię na Uniwersytecie Warszawskim (1929) i szkołę kawalerii. Przybył do Zamościa i rozpoczął w 1929 pracę zawodową  jako kierownik rzeźni (także po wojnie), potem od 1 XII był powiatowym lekarzem weterynarii i kierownikiem Powiatowej Lecznicy Weterynaryjnej. Zmarł pełniąc tę funkcję. Mieszkał przy ul. Kasprowicza 6. Był m.in. prezesem miejscowego "Caritasu" (1948), czł. Prezydium PRN, kilkakrotnie czł. MRN, przewodniczącym komisji zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (D). Córka Ewa Szeliga (malarka).


 * W Michałowie k. Szczebrzeszyna w jednej z kilku w Polsce, stadnin koni arabskich, jedynej w kraju hodowli drogocennych wierzchowców odmiany „Saclavi“ (ok. 100) opiekę lekarską sprawował kierownik Lecznicy — dr Zdrojewski. Gdy przed kilkoma miesiącami zachorowało na ropne zapalenie płuc 38 źrebiąt. Dr Zdrojewski po 3 miesiącach walki z epidemią (sulfamidy, penicylina) uratował 36 koni. Pomagał mu dr Wolańczyk. (za "Sztandarem Ludu" z 1949)