Odbył się 28-29 IX 1929 z okazji 300 rocznicy śmierci poety, z udziałem ponad 30 zaproszonych gości, w tym kilkunastu profesorów, z rektorem Uniwersytetu Lubelskiego na czele. Wszyscy przeszli w togach i biretach z Kolegiaty (mszę odprawił bp Fulman) na dziedziniec Akademii (po drodze odsłonięto tablicę pamiątkową), gdzie o 11.30 rozpoczęło się posiedzenie naukowe, zakończone następnego dnia o 12.00. Z Czernięcina przywieziono wieniec z polnych kwiatów. Był także m.in. I-szego dnia - raut na ratuszu, spotkanie w winiarni Fersztendika, II-go -  pełna uroku wycieczka do Klemensowa, na zaproszenie ordynatowej, samochodami do Czernięcina na Purem (m.in. występy miejscowych dzieci i młodzieży, gościna u Huskowskich). Zjazd zorganizował KMK. Z tej okazji ukazały się publikacje, darowane wszystkim gościom:
 - Szymon Szymonowicz i jego czasy. Rozprawy i Studia (17 autorów z całej Polski red. Z. Łempicki, 330 s.),
 - Janiny Królińskiej Szymon Szymonowicz,
 - Stanisława Kota Helmstedt i Zamość, Z dziejów kultury humanistycznej
 - Stanisława Łempickiego Medyceusz Polski XVI wieku, Rzecz o mecenacie Jana Zamoyskiego
 
- teka drzeworytów Tadeusza Cieślewskiego,
a wkrótce po sesji Pamiętnik Zjazdu... (sprawozdanie i referaty).


 * Komitet honorowy: biskup lubelski ks. Marian Fulman, wojewoda lubelski Antoni Remiszewski, ordynat Maurycy Zamoyski, kurator Lubelski Eustachy Nowicki, rektor KUL ks. Józef Kruszyński oraz profesorowie uniwersytetów warszawskiego, lwowskiego i krakowskiego - J. K. Kochanowski, S. Łempicki, W. Sobieski. Za Komitet organizacyjny podpisywali się - K. Lewicki, Z. Klukowski i H. Rosiński.
 * Wybrane prezydium zjazdu naukowego: prof. Bruchnalski (prezes), ks. bp Fulman, kurator Nowicki i naczelnik Demby. Referaty wygłoszone podczas sesji I dnia (sobota): Szymonowicz na tle epoki (prof. T. Grabowski), Postulaty badań nad humanizmem renesansowym w Polsce (prof. K. Hartleb), Szkolnictwo humanistyczne w Polsce ze szczególnem uwzględnieniem Akademii Zamojskiej (prof. S. Łempicki), Postulaty badań nad Szymonowiczem i jego twórczością (prof. W. Bruchnalski), II dnia (niedziela) Zagadnienia regionalne Zamojszczyzny, O architekturze miasta Zamościa. Zjazd zamknięto w południe.