Od 5 V 1900 przez 5 dni występowała w Zamościu z własną trupą operetkową wraz z pierwszorzędnymi siłami warszawskimi, tj. nie mniej sławnym Rapackim i Fetnerem. Teatr na wszystkich przedstawieniach był przepełniony.


 * W Zamościu dano 6 przedstawień: "Rajskie jabłuszko", "Modelka", "Pajace", "Nitouche", "Żona Pepy" i o nieznanym tytule.