Zarządzał otwartą w 1883 w Zamościu pierwszą na ziemiach polskich klinkiernią rządową. Wcześniej wysłany został przez rząd do Niemiec celem zapoznania się z technologią produkcji. Po wybudowaniu klinkierni został jej dyrektorem. Wybudował także klinkiernie w Izbicy (pierwszą) i Budach (Tomaszowskie). Wcześniej był naczelnikiem drogowego dystansu Krasnystaw - Tomaszów. Opublikował broszurkę Klinkier (1908).
Należał do jednych z bardziej czynnych obywateli Zamościa, m.in. organizował uroczystą wizytację lubelskiego biskupa Jaczewskiego, niósł baldachim (1905), wg jego rys. ustawiono na ul. Akademickiej arkę triumfalną. Był wśród założycieli Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego. Dzierżawił folwark Złojec. Wg odkrytego napisu fundował konserwację ołtarza w kaplicy Zwiastowania w Kolegiacie (1908). Na początku I wojny świat. wyjechał do Petersburga w sprawie rewindykacji rządowych długów klinkierni. Zaginął.


 * W danych do ogólnop. informatora na rok 1922 miasto podawało go, jako dyrektora Klinkierni.