Ur. w Kątach. Od 1945 w Zamościu, ukończył zamojskie Technikum Ekonomiczne i SGPiS (1955), po czym rozpoczął pracę w PMRN (MKPG), w 1956-57 był zastępcą przewodniczącego, a w 1961-71 przewodniczącym PMRN. Był też sekretarzem propagandy KM PZPR (1960). W tym czasie m.in. utworzono filię UMCS i przeprowadzono gruntowną renowację ratusza. Podjął działania, które rozpoczęły kompleksowe prace rewaloryzacyjne Starego Miasta. W 1969 był w Monte Cassino, zaproszony jako jako czł. oficjalnej delegacji ministerialnej, gdzie zainicjował podpisanie umowy z tym miastem. W 1971 został pełnomocnikiem PWRN ds. renowacji, w 1972-75 pełnił funkcję dyrektora MZBM, WZSM, potem PGKiM, a następnie WPT "Roztocze". Był współinicjatorem i pierwszym prezesem ZTPN (1967-68 i 1975-81), działaczem Klubu Inteligencji, przewodniczącym Rady Społ.-Wychowawczej MTA.