Ur. w Zamościu. Pracował w WZMot., następnie w ZFM. Ukończył Technikum Mechaniczne. Był zawodnikiem "Technika" (1960-68), LZS Zamość (1968-75) oraz krótko "Hetmana", "Znicza" i "Agrosu". Zakończył karierę podczas meczu Łuck - Zamość w 1977. Startował w wadze ciężkiej, potem superciężkiej (w 2-boju rek. 257,5 kg), 4-krotny indywid. mistrz okręgu seniorów. W 1975 zajął II m. w ogólnop. Zawodach LZS o "Złotą Sztangę" (odpowiednik wiejskich mistrzostw kraju), miał wtedy trzeci wynik LZS w kraju (1969, 1970 piąty). Był od 1968 instruktorem w Biłgoraju i Zamościu (trenował w swoim garażu), potem podjął studia na AWF.