26 V 1990 powstało koło, jego współzałożyciel Marek Grzelaczyk został przew. (następnym Marek Ciuraszkiewicz), na I zjeździe wojew. w 1991 M. Grzelaczyk został przewodniczącym okręgu, a w 1998 powstałego Regionu Zamojszczyzna-Roztocze (od 1999 Artur Pasik). Nie istnieje.