Szkoła półwyższa, 3-letnia. W 1990/91 otwarto Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (angielski - 34, francuski - 15 uczniów, patronat UMCS), a w 1992 Kolegium Nauczycielskie (patronat KUL) z językiem polskim (40 słuchaczy, w tym Polaków ze Wschodu). W wyniku fuzji powstał ZKN (dyr. Anna Sokołowska, od 1995 Grażyna Świtalska, ob. Dorota Pomian). W systemie dziennym nauka trwa 3 lata. Pracowali tu wykładowcy z Kanady (nawet trzej jednocześnie), USA, Francji, Anglii, m.in. w 1990-98 Zygmunt Zamoyski (osobne hasło), wsławiony głośną w całej Polsce kampanią antyściągawkową. Do Anglii wyjeżdżali zamojscy nauczyciele. Kolegium początkowo mieściło się przy Akademii Rolniczej, a od jesieni 1992 przy ul. Sienkiewicza 5, internat w d. Domu Partii. (w IV 1990 studenci podjęli okupację budynku, który miasto chciało przeznaczyć służbie zdrowia) W 1993 ZKN opuścili pierwsi absolwenci, do 1998/99 - 365 absolwentów - licencjatów (angl. 131, franc. 70, pol. 164). W 2002/2003 studiowało ok. 250 osób, 2005/2006 - 240. Od 2010 tylko j. angielski (90 studentów).