Ur. w Kołomyi, skąd w 1931 przybył do Zamościa, później przez pewien czas w Biłgoraju i Szczebrzeszynie. Pracował jako asesor sądowy, był obrońcą wojskowym. Przed wojną był w zarządzie LOPP, także sekretarzem koła Stow.  Urzędników Państwowych, a po wojnie prezesem Towarzystwa Miłośników Sztuki i TPPR. W czasie okupacji pracował w spółdzielni "Snop". Spoczywa na zamojskim cmentarzu (L).