Ur. w Zamościu, pracuje na Uniwersytecie Rzeszowskim, kieruje katedrą przetwórstwa rolniczego, był prorektorem. Malarz amator.