Utworzone zostały z 1 IX 2012 - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Sienkiewicza (Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 1) - dyrektor Alicja Dubiel, nr 3 przy ul. Orzeszkowej (SP nr 3 i Gim. nr 3) - Teresa Sołowiej, nr 4 przy ul. Zamoyskiego (SP nr 4 i Gim. nr 4) - Jolanta Goryczka, nr 5 przy ul. Prusa (SP nr 8 i Gim. nr 5) - Jolanta Goryczko, nr 6 przy ul. Kalinowa (SP nr 9 i Gim. nr 6) - Grzegorz Lasek.