Najbardziej znany współcześnie, najstarszy w mieście zakład zegarmistrzowski Sokołowskich. Znajduje się w stylowej kamieniczce przy ul. Staszica 12, czynny od 1969. Jego początki związane są z założonym przez wdowę Sokołowską w 1938 sklepem z zegarami i otwartym w 1945 zakładem Ryszarda Sokołowskiego przy ul. Bazyliańskiej 5 (ob. 30, pewien czas jeszcze na ul. Grodzkiej), później wraz z bratem Jerzym Sokołowskim. Od kilku dziesięcioleci zakład prowadzi Jerzy z synem Włodzimierzem (tytuły mistrzowskie w kolejności 1950, 1961, 1971).  Działał też jako punkt usługowy Spółdzielni Zegarmistrzów, Optyków i Jubilerów w Lublinie 3 (obok zegarmistrzów jubiler Albin Pszczoła).