Jedno z popularniejszych przedstawień w sztuce religijnej, obok najsłynniejszego obrazu zamojskiego (Obraz Zwiastowania NMP) występuje w obrazie Matki Boskiej Zamojskiej (osobne hasło) z 1618 - jedna z 6 scen w górnej części obrazu, w misach chrzcielnych z Muzeum Sakralnego i Muzeum Diecezjalnego (osobne hasło: Misy chrzcielne...), w Księdze exaktorskiej m. Zamościa z 1707 - rysunek na karcie tytułowej, w ikonie w zbiorach Muzeum Zamojskiego z XIX w. oraz na drzeworycie W. Żurawskiego w zb. prywatnych i obrazie Z. Leśmianowej (repr. z tygodnika "Świat" z 1917).