Zainstalowany w 1695 (nabyty w Tarnowie za 460 florenów) w ścianie budynku, z obsługą zatrudnionego zegarmistrza (mieszkał na poddaszu). Wobec częstych awarii w 1711 zakupiono za 202 fl. następny w Gdańsku (transakcja z ojcem Bazylim), wybijał godziny cymbałem i miał etatowego zegarmistrza. Do czasu budowy wieży umieszczony został w połaci dachowej, zabezpieczony goncianym daszkiem, w 1740 pudło zegarowe, ozdobione gzymsami, umieszczono w wymurowanej wieży. Nakręcał go ślusarz.