Oddział Powiatowy zarejestrowano 27 VI 1960, długoletnim prezesem był Aleksander Krupa, w 1974 wybrano Jana Organistę. W l. 80. prezesem ZW był m.in. Czesław Gąder (szef milicji), wiceprezesem urzędującym Tadeusz Nowogrodzki. W jego miejsce powstał w III RP Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych - prezes ZW Regina Mazur, od 1998 Władysław Bednarczyk.

 * Skład Zarządu Powiatowego w 1960 - prezes A. Krupa, wiceprezes Michał Bojarczuk i Organista, sekretarz Mieczysław Bugaj, skarbnik Adolf Budzyński, czł. Ksawery Drozd, Mikołaj Kunicki, Kazimierz Kubala, Konstanty Mastalerz, Edward Suchora, Stefan Tor, Julian Tyczkowski, Wacław Warwasiewicz (rok wcześniej też J. Denkiewicz, S. Petryk, B. Polakowski, J. Łapczyński); później wiceprezesami Suchora i Drozd, Stefan Łastowski i Tadeusz Kisiel, sekretarzem Roman Kulik, Zdzisław Iwańczak, a nowymi czł. zarządu Jan Niderla i Henryk Szymański. W 1965 na czele znowu Krupa, zastępcy M. Bojarczuk, K. Drozd, M. Wyłupek, sekretarzem R. Kulik, skarbnik Eugeniusz Turski.
 * W zjeździe wojewódzkim w 1959 uczestniczył też Z. Klukowski, M. Bojarczuk i A. Legieć.