Ur. Zamość, pochodzi z Karolówki, mieszkał tu do 1969, ukończył PLSP i warszawską ASP, także zamojską szkołę muzyczną. Zamieszkał w Częstochowie, przez wiele lat był grafikiem w „Gazecie Częstochowskiej”, w stanie wojennym aresztowany. Autor wydawnictw (grafika, opis) z modelami kartonowymi samolotów wojskowych II wojny światowej i niepublikowanych dziejów lotnictwa w Zamościu. Jest także autorem wydawanej wielokrotnie grafiki-planu aksonometrycznego Zamościa (1980-2014) i medalu z okazji 400 lat Zamościa. Współpracował z arch. S. Ćwierzem przy projektach odbudowy staromiejskich zabytków. Autor projektów ok. 50 znaczków  dla zamojskiego PTTK. 1971 miał w Zamościu wystawę prac graficznych.