Ur. pod Racławicami (Miechowskie), służył w wojsku (1933-39). Po ukończeniu w 1950 Wyższej Szkoły Prawniczej w Warszawie, pracował krótko w Sądzie Okręgowym w Zamościu, dojeżdżając z Sitańca, potem w Puławach, następnie w 1953-55 był prezesem Sądu Powiatowego w Zamościu. Przewodniczył w tym czasie ZP TPPR. Prezes Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, wiceprezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i od 1962 sędzia Sądu Najwyższego. Zm. w Lublinie.