Ur. w Zwierzyńcu (Terespolu?). W powstaniu szeregowy, po powstaniu zamieszkał w Zamościu na Przedmieściu Lubelskim (był tylko nieobecny podczas I wojny świat.), zmarł jako podporucznik, poświadczając przed rejentem występował jako rękodzielnik (pisany przez p - Żołopiński). Syn Adam Żołobiński (1877-1940) ur. w Zamościu, kpt WP, absolwent Konserwatorium, kapelmistrz, zginął w Katyniu.