nagłówek

IWAŃCZAK v. IWAŃSKI ZDZISŁAW (1925-2005) pułkownik WP

Andrzej Kedziora czerwiec 29, 2013
Ur. w Mławie, od 1946 związany z Zamościem, ukończył Oficerską Szkołę Inżyniersko-Saperską we Wrocławiu (1949) i UMCS (mgr administracji, 1975). W wojsku do 1955, m.in.  rozminowywał w 1950 kwaterę Hitlera, następnego roku wytyczał granicę polsko-radziecką, dowodził Podoficerską Szkołą Saperów.  Był kierownikiem Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PMRN, w 1972-77 dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg, Mostów i Zieleni. W 1996 powrócił do rodowego nazwiska dziadka (w przeszłości zrusyfikowane). W 2001 otrzymał  stopień pułkownika. Działał w Związku B. Żołnierzy WP (sekretarz). Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Zamościu.
Czytany 1910 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

25988627

Wyświetleń