nagłówek

JĘDRZEJEWICZ JOACHIM (1794-1864) ksiądz, długoletni wikary kolegiacki, historyk Kolegiaty

Andrzej Kedziora luty 09, 2013

Ur. w Lublinie, w młodości był proboszczem w Rachaniach, w Zamościu pracował  od 1830, w 1838 został kanonikiem, zm. w Zamościu jako senior wikariusz. Własnym sumptem odnowił 3 kaplice i wybudował ambonę, w ostatnim okresie zajmował się restauracją organów (zm. 12 X). Autor dwu rękopisów opracowań dotyczących kolegiaty: Rys krótki historyczny od założenia Kolegiaty Zamojskiej  od epoki pierwiastkowej aż do naszych czasów skreślony i zebrany z akt kapitulnych przez... (1842) i Historyja Kollegiaty Zamojskiej, instytucyj od niej zależnych... w latach 1859-1864 (1864. 120 ss.), oba w Bibliotece PAN w Krakowie.


 * Zawartość Historyi: 1. O Założeniu Miasta, 7. Wypadki znaczniejsze, 10. Kollegiata, 12. Ołtarze, 13. Nagrobki, 19. Biblioteki, 20. Dzwony, 21. Zmiana kościoła, 25. O Kaplicach, 35 Odpusty, 36. Relikwie, 37. Porządek nabożeństw, 40. O duchowieństwie, 84. Wykaz kosztowności, 86. Zdarzenie niektóre w tym kościele, s. 90. Kościół św. Krzyża, 91. Szpitale, 97. Kościół św. Katarzyny, 99. Kościół i klasztor xx. Franciszkanów, 101. Kościół i klasztor ss. Miłosierdzia, 102. Szpital B-ci Miłosierdzia, 103. Kościół i klasztor xx. Reformatów, 104. Ormianie, 105. xx. Bazylianie, 111. Akademia, 113. Bank Pobożny, 115. Kościół w Żdanowie,
117. Żydzi.
 * Od śmierci ś.p. księdza Jędrzejewicza dbałego o całość i czystość świątyni Pańskiej, ani dozór kościelny, ani parafijanie nie pomyślą o tem; a jednak przy dobrych chęciach wszystkoby się dało zrobić; tylko że tych dobrych chęci trudno się gdzie dopatrzeć. ("Gazeta Polska" 1874)

Czytany 2083 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 06 czerwiec 2019 18:35

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26846222

Wyświetleń