nagłówek

KOŚMIŃSKI ZBIGNIEW (1924-1996) literat, dyrektor PLSP

Andrzej Kedziora styczeń 14, 2013

Pochodził z Grabowca pod Iłżą. W Zamościu od 1935 (mieszkał przy ul. Orlicz-Dreszera), uczył się od 1936 w zamojskim gimnazjum, kończąc w 1946 liceum dla pracujących (w 1940-43 był uczniem zecerskim). Przed wojną uczył się też gry na skrzypcach. Studiował do 1948 na KUL, ukończył polonistykę na UJ. Z przerwą na studia mieszkał tu ponad 20 lat (m.in. Rynek Wielki 5a). Pracował jako inspektor szkolny, nauczyciel w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym (1951-55) i II LO. W 1953-54 był zastępcą, następnie w 1956-65 dyrektorem PLSP. Dwie kadencje był czł. MRN, a w 1965-68 dyrektorem Wydawnictwa Lubelskiego. Wykładał na UMCS, w 1972 obronił pracę doktorską, a w 1980 habilitacyjną, kierował WUML, był wizytatorem metodykiem, pracował w Instytucie kształcenia nauczycieli.
Od 1982 zajmował się wyłącznie literaturą. Debiutował w prasie w 1950 ("Sztandar Ludu"), był wiceprezesem oddziału ZLP. W 1963 został kierownikiem zamojskiej grupy poetyckiej "Rotunda". Podczas pracy w Zamościu wyszły jego 2 tomiki Meteory (1960) i Sercem i myślą (1966), ten drugi wydany na zlecenie MRN (z dedykacją miastu mojej młodości) i zawierał 48 powstałych w Zamościu wierszy. W obu, a także trzecim (Pyriflegethon, 1971) znalazło się wiele wierszy poświęconych Zamościowi. W Zamościu przygotował też libretto do widowiska Cztery pory roku w lesie wystawione przez FKDiM. W 1975-86 wydał cztery powieści (w Przez mgłę z 1983 wpleciony został zamojski pamiętnik bohaterki).


 * Jego wiersz Zamość wyrecytowano przed ratuszem na inaugurację Dni Zamościa w 1963.
 * W Zamościu przygotował też libretto do wystawionego w 1970 widowiska Cztery pory roku w lesie (19 s.) wystawione przez DKDiM.

Czytany 1193 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 03 czerwiec 2018 16:46

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26799811

Wyświetleń