nagłówek

KOWALSKI IGNACY (1896-1977) burmistrz, uczestnik rewolucji październikowej i powstania zamojskiego

Andrzej Kedziora listopad 20, 2012

Ur. w Zamościu, ukończył 5 klas gimnazjum (1913), praktykował w aptece, a następnie przy ojcu murarzu. Będąc ułanem w legionie puławskim w Bobrujsku w 1916 zetknął się z agitacją bolszewicką. Uczestniczył w szeregach rewolucji m.in. w Petersburgu i Homlu, był delegatem rady żołnierskiej i robotniczej, kierował komórką partyjną. W VIII 1918 wrócił do Zamościa, z POW rozbrajał Austriaków. Po powrocie stał się aktywnym czł. PPS i z końcem okupacji austriackiej założył i stanął na czele miejscowej SDKPiL (później kolejno KPP, PPR i PZPR). Był inicjatorem powstania zamojskiego i sekretarzem Komitetu Rewolucyjnego. Po upadku skazany na 3 lata, potem za działalność komunistyczną aresztowany jeszcze kilka razy, pracował jako murarz, głównie przy budowie klinkierni i cegielni, jako majster kierował budową klinkierni w Izbicy (wcześniej w Homlu). Na pocz. okupacji założył organizację "Wolność i Demokracja". Więziony przez gestapo.
Po wojnie organizował władzę ludową w mieście, był II-gim po wojnie, a pierwszym PKWN-owskim burmistrzem (1944-47), czł. PRN i I sekretarzem PPR. W następnych latach kierował Centralą Tekstylną, BPP, pracował w budownictwie i przemyśle mat. budowlanych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (H).

Czytany 841 razy Ostatnio zmieniany środa, 06 marzec 2019 20:12

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

21955335

Wyświetleń