nagłówek

MARCZEWSKI KRZYSZTOF (1957-2019) lekarz, profesor dr hab.

Andrzej Kedziora styczeń 05, 2013

Ur. w Woli Rudzkiej (pow. opolski). Absolwent AM w Lublinie, na której pozostał jako asystent, potem adiunkt Kliniki Nefrologii, później pracował w Instytucie Medycyny Wsi, od 1998 kieruje Zakładem Etyki Międzywydziałowej, był też ordynatorem w szpitalu w Kraśniku. Od 1986 dr, w 1997 habilitacja, od 2003 profesor nauk medycznych, od 2005 prof. zwyczajny. Posiada 6 specjalizacji, Specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i endokrynologii, a także balneoklimatologii, medycyny fizykalnej i hipertensjologii. Autor ponad 130 prac naukowych (2005), organizator sympozjów, był opiekunem kilkunastu doktoratów. W 2001 został ordynatorem oddziału wewnętrznego nefrologiczno-endokrynologicznego w Szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu - pierwszy w dziejach Zamościa ordynator z tytułem profesora.
Od 2002 wykładał także na WSZiA, od 2004 dziekanem Wydz. Fizjoterapii i Pedagogiki (promotor ponad 200 prac lic. i magisterskich). Wygłosił odczyt inauguracyjny Bioetyka daleka i bliska (druk 2005). W 2005-2009 czł. 15-osobowej komisji ds. Etycznej Oceny Postępów w Nauce i Nowych Technologiach przy Parlamencie Europejskim w Brukseli (jedyny Polak, jedyny lekarz), od 2008 czł. rządowego zespołu ds. bioetyki, a od 2009 konsultant wojew. ds. hipertensjologii.
Działacz "Solidarności" (szef "S" w AM, delegat na zjazdy krajowe), związany z prawicą, kandydował do Sejmu, czł. Komitetu Wyborczego Prawicy Zamojskiej. Zasłużony dla Wojew. Lubelskiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2019). Spoczął na cmentarzu w Opolu Lubelskim.

Czytany 3241 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 styczeń 2020 11:20

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

19875466

Wyświetleń