nagłówek

MAPY POLSKI I ZAMOŚĆ

Andrzej Kedziora styczeń 06, 2013

Pierwszy raz Zamość pokazany został na mapie Polski w 1613 (nie ma go na mapach Królestwa z wcześniejszych lat, m.in. z 1584, a także na słynnej mapie Piscatora z ...1639, a nawet na renomowanej mapie angielskiej z 1676!). Oprócz map ogólnych kraju, później taktycznych (do 1940)  jest też mapa regionalna z 1826.
XVII w.
 - Mapa z 1613 (Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque...), W. Blaeu, T. Makowski, Amsterdam, 1:1.300.000, 75x73 cm
 - Mapa z 1634 (Polonia Regnum et Silesia Ducatus), W. Janszoon, Amsterdam, 1:1.400.000, 46x57 cm (istnieją egzemplarze tej mapy - Uniw. Wrocławski bez oznaczenia Zamościa! na innej mapie z tego i 1638 roku - M. Merian, Amsterdam - też nie oznaczono Zamościa)
 - Mapa z 1652 (brak danych)
 - Mapa z 1654 (Carte de Pologne et des Estats qui en dependent...), P. Marlette, Paryż, 1:2.700.000, 38x52 cm;
 - Mapa z 1655 (Estats de La Couronne de Pologne...), S. d'Abbeville, Paryż, 1:2.800.000, 44x60 cm;
 - Mapa z 1669 (A Mapp of the Estates of the Crowne of Poland, where...), R. Blome, Londyn, małoskalowa, 41x28 cm;
 - Mapa z 1675 (Estats de Pologne subdivises suiuant...), G. Sanson, Paryż, 1:1.900.000, 56x88 cm;
 - Mapa z 1675 (Nova totius Regni Poloniae Mangique Ducatus....), J. Sandrat, Norymberga, małoskalowa;
 - Mapa z 1680 (Magni Ducatus Lithuaniae Tabula...), F. de Wit, Amsterdam, 44x52 cm (najbardziej kuriozalna lokalizacja Zamościa, który oznaczony został jako siedziba biskupa katolickiego!)
 - Mapa z 1690 (Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae), J. Le Feuille, Amsterdam, 1:2.600.000, 57x65 cm (też taka sama wyd. 1710);
 - Mapa z 1692 (Les Estats de la Couronne de Pologne, subdivises...), A. Jaillot, Paryż, 1:3.000.000, 96x63 cm;
 - Mapa z 1697 (Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae Coeterarumq...) C. Allard, Amsterdam, 1:2.600.000, 50x59 cm;i ta sama 1700 (Sedes Belli in Polonia et in Moscoviæ Turciæ ab...), C. Allard, Amsterdam, małoskalowa, 48x80 cm;
XVIII w.
 - Mapa z 1700 (Carte des estats de Suede de Dannemaro et de Pologne), N. de Fer, Paryż, 1:4.200.000, 35x43 cm;
 - Mapa z 1700 (Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae, Voliniae...), Danckaerts, Amsterdam, 1:2.300.000, 49x58 cm;
 - Mapa z 1701 (Tabula nova totius Regni Poloniae...), wyd. Amsterdam, 1:3.200.000, 42x55 cm;
 - Mapa z 1703 (Regni Poloniae Magni Ducatus Lithuaniae Reliquarumque...), P. Schenk, Amsterdam, 1:2.700.000, 58x50 cm;
 - Mapa z 1720 (Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Nova...), Sz. Starowolski, J. Homan, wyd. Norymberga, 1:2.800.000, 60x52 cm;
 - Mapa z 1724 (Regni Poloniae Magnique Ducat, Lithuaniae Nova ...Starovolcii), J. Homann, Norymberga, 1:3.100.000, 48x56 cm;
 - Mapa z 1728 (Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus...), M. Seutter, Augsburg, 1:3:000.000, 50x57 cm (identyczne przedstawienia na wyd. z 1731, 1740 i 1770;
 - Mapa z 1729 (Regni Poloniae Magnique Ducat, Lithuaniae Nova... Starovolcii), J. Homann, Norymberga, małoskalowa, 41x56 cm;
 - Mapa z 1730 (Tabula Regni Poloniae Ducatus Lithuaniae...), G. Del'Isle, Amsterdam, 49x62 cm;
 - Mapa z 1736 (Les Etats De La Couronne De Pologne, sous les quels sont...), N. de Fer, Paryż, 1:4.200.000, 50x67 cm (też taka sama wyd. 1760);
 - Mapa z 1739 (Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Nova...), Sz. Starowolski, wyd. Norymberga, 1:2.800.000, 48x54 cm;
 - Mapa z 1749 (Reise Charte durch das Koenigreich Polen mit...), J. Schreiber, Lipsk, 1:9.300.000, 17x25 cm;
 - Mapa z 1750 (Regnum Poloniae divisum in Magnum Ducatum...), G. Valk, Amsterdam, małoskalowa, 49x59 cm;
 - Mapa z 1753 (Polonia Seraphico - observans, juxta Domicilia propriae et alienae jurisdictionis...), wyd. nn, małoskalowa, 50x60 cm (wg BN 1760, mapa dot. zakonów);
 - Mapa z 1768 (Gross und Klein Polen in seine Woiewodschaften...) wyd. Lipsk, małoskalowa (na mapie Zamość oznaczony graficznie jako miasto, natomiast jako twierdze - Bełz, Chełm, Lublin, Sandomierz!);
 - Mapa z 1770 (Nova Mappa geographica Regni Poloniae, Magni Ducatus Lituaniae..., ark. 3), G. Friedrich, Norymberga, 1.700.000, 44x52 cm;
 - Mapa z 1770 (Regni Poloniae Magni Ducatus Lituaniae Nova Mappa Geographica..., arkusz I),  1:675 000, T. von Pfau,  Berlin, 48x55 cm;
 - Mapa z 1772 (Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats... atlas, karta: Wojewodztwa Lubelskie...),  wyd. Rizzi, Zannoni, Paryż, 1:692.000, 53x33 cm;
 - Mapa z 1772 (Das ehemalige Königreich Polen nach den grenzen von 1772 mit...), C.Wolff,  Hamburg (wyd. 1872), 1:3.000.000, 49x59 cm;
 - Mapa z 1772 (Mappa Polski z panowania Stanisława Augusta w 1772, oprac. 1849), Z. Steinbrich, Warszawa, 1:2.700.000, 47x61 cm;
 - Mapa z 1773 (Carte Generale et itineraire de la Pologne), K. Perthes, Warszawa, 1:5.000.000, 32x34 cm cm;
 - Mapa Miega z 1779-1782;
 - Mapa austriacka z 1788 (Generalkarte von Polen, Litauen, und den angraenzenden...), wyd. Wiedeń, 1:1.300.000, 85x98 cm (kolejne wydanie z 1793, z tą samą, pomieszaną lokalizacją okolicznych miejscowości, m.in. Zamościa i Nowego Zamościa);
 - Mapa austriacka z 1791 (Des Koenigreichs Galizien und Lodomerien...), F. Reilly, Wiedeń, 1:1.300.000, 22x29 cm;
 - Mapa z 1792 (La Pologne Divisee en Royaume de Pologne et les etats...), J. Elwe, małoskalowa, Amsterdam, 49x61 cm;
 - Mapa z 1799 (A Map of the Kingdom of Poland and Grand Dutchy…), Londyn, 1:2.400.000, 54x59 cm;
XIX w.
 - Mapa z 1800 (Polens Ende durch die letzten Theilungen und Besitznehmungen...), K. Hübner, Lipsk, małoskalowa, 59x52 cm;
 - Mapa austriacka z 1803 (Ost Galizien Zweites Volatt...,), Kindermann, Kipferling, Liesganig, wyd. Wiedeń;
 _Mapa z 1806 (Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae... per Staszic), Warszawa, 1:1,800.000, 50x67 cm;
 - Mapa pruska z 1807 (Charte von Polen nach dem Frieden zu Tilsit...), wyd. Weimar 1810, małoskalowa;
 - Mapa austriacka z 1808 (Carte von West-Galizien... von Hieronimus Benedicti), wyd. Wiedeń, 1:172.000, 50x44 cm;
 - Mapa pruska z 1812 (Schauplatz des Französisch-Russischen Krieges...), wyd. Berlin, małoskalowa; Zamość zaznaczony jako "duże miasto" (!), a nie twierdza, jak Chocim, czy Kamieniec);
 - Mapa "pruska" z 1811-1815 (Topographisch-militärische Charte von dem Konigreichen Preussen und Polen...), wyd. Weimar, 1:180.000, 45x35 cm, unikalny egz. w zbiorach AP w Zamościu;
 - Mapa austriacka z 1824 (Koenigreich Galizien-Lodomerien...1790) J. Liesganig, Wiedeń, 1:288.000, 62x47 cm;
 - Mapa z 1826 (Mappa jeneralna Wojewodztwa lubelskiego...), J. Colberg,  Warszawa, 1:530.000, 43x57 cm;
 - Mapa z 1827 (Mappa Polski i krajów okolicznych ze szczególnym wskazaniem... Atlas), J. Stawiński, Warszawa, małoskalowa, 52x38 cm;
 - Mapa z 1831 (Teatr woyny narodowey w roku 1831), wyd. Paryż, 1:1.800.000, 54x52 cm;
 - Mapa niemiecka z 1831 (Das Alte und Neue Polen...), E. Michaelis, Monachium, 1:4.000.000, 38x31 cm;
 - Mapa z 1836 (Geognostysche General Karte von den Koenigreich Polen und Gallizien...), G. Pusch, Sztuttgart, Tybinga;
 - Mapa kwatermistrzostwa z 1839 (CP-50, kol. VI, sek XI), w zb. AGAD, repr. dokumentacja WKZ;
 - Mapa kwatermistrzostwa z 1843 (Topograficzna karta Królestwa Polskiego - jeden z 59 wycinków), 1:126.000;
 - Mapa niemiecka po 1846, Reymanna (arkusz 154.D.), wyd. Głogów, 1:200.000, 34x23 cm;
 - Mapa polska z 1859 Chrzanowskiego z 1859 (Karta dawnej Polski z przyległymi okolicami..., W. Chrzanowski, k. 33), wyd. Paryż, 1:300.000, 49x50 cm;
XX w.
 - Mapa rosyjska z 1907
 - Mapa austriacka z 1909, też 1914 kolor. (Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie, Zone 3 Col. XXVIII, Zamość) 1:75.000, 38x47 cm;
 - Mapa austriacka z 1910 (Generalkarte Oesterreichischen Monarchie);
 - Mapa austriacka z 1914;
 - Mapa niemiecka z 1915 (Gruppe Breßt Litowßk - pomniejszona mapa ros.), 1:25.000, 49x44 cm; w zb. AP Zamościu;
 - Mapa niemiecka z 1915 (Karte des westlischen Russlands), 1:100.000, 39x35 cm, w zb. AP w Zamościu;
 - Mapa rosyjska z 1916 (ark. XXIX-14), 1:84.000;
 - Mapa austriacka z 1918 (KuK200K41-51 Generalkarte von Mitteleuropa, Wien), 1:200.000; różne wydania;
 - Mapa WIG z 1932, 1:300.000;
 - Mapa WIG z 1936, 1:100.000, 39x35 cm, w zb. AP w Zamościu;
 - Mapa niemiecka z 1940 (Sonderausgabe ehem. Polen - niemieckie powiększenie WIG), 1:25 000.

Galeria

Czytany 2098 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 kwiecień 2021 12:03

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

19669786

Wyświetleń