nagłówek

MEDALE OD 1990

Andrzej Kedziora kwiecień 30, 2016
"XV-lecie Aeroklubu Ziemi Zamojskiej"
1990, proj. Jerzy Rachwał, wyk. WSK Mielec, patyn. na ciemno-srebrny, 60 mm, 50 szt., aw. szachownica i odznaka, rew. ratusz.
"400 rocznica założenia humanistycznej szkoły obywatelskiej przez Jana Zamoyskiego" - Urząd Miasta
1994, proj. J. Kaczmarczyk, Mennica, metal oksyd. na srebro, 70 mm, 300 szt., aw. liście laur., w dolnej połowie nazwa, także łac. sentencja, rew. skrzydlaty koń z jeźdźcem z godła drukarni akad., "Academia Zamoscensis 1594" i łac. sentencja.
"Rada Miasta Zamościa 1990-1994"
1994, proj. J. Kaczmarczyk i J. Słupecki, brąz, Mennica, 70 mm, 100 szt., z tego 46 numerowanych, aw. herb, rew. napis.
"XV lat Okręg Zamojski PZW"
1995, autor i wyk. nn, 38 mm, aw. ratusz i liście lauru, rew. styliz. rekin.
"Honorowy Obywatel Zamościa"
1996, proj. J. Kaczmarczyk, wyk. Mennica, metal oksyd. złoc. emal., tarcza w obręczy 70 mm, aw. herb, rew. napis.
"80 lat zamojskiego Harcerstwa - Hufiec Zamość"
1997, autor i wyk. nn, aw. po pół tarczy ratusz i lilijka harcerska.
"Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zamościu im. W. Łukasińskiego w Zamościu"
1998, proj. Jolanta Pazderska, Mennica, tombak patyn., 70 mm, 250 szt., aw. logo, rew. ratusz i bloki, przedzielone napisem "40 lat".
"Jan Paweł II w Zamościu 12 czerwca 1999 r." - Diecezja Zamojsko-Lubaczowska
proj. Janusz Szpyt, wyk. zakład w Katowicach, mosiądz, 45 mm, 1000 szt., aw. z katedrą z dzwonnicą. rew. z profilową podobizną papieża.
"Poświęcenie dzwonów dla wołyńskich parafii"
1999, autor i wyk. nn, aw. Papież błogosławiący dzwony, rew. ołtarz papieski i herb Zamościa, data.
"Amicis Scholae" - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
1999, autor i wyk. nn, 94 mm, aw. sylwetki rektoratu i ratusza, dookoła łac. nazwa szkoły, rew. logo szkoły i pol. nazwa szkoły.
"50 lecie PSM w Zamościu"
1999, proj. wyk. i nakł.  nn (sygn. "ASZ"), brąz, 90 mm, aw. lira na tle zapisu nutowego, rew. K. Szymanowski - wypukła rzeźba.
"50 lat PGK Spółka z o.o. Zamość"
2003, autor i wyk. nn, 54 mm, aw. styliz. rury kanal. i kropla, rew. ratusz.
"10 lat Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu"
2004, autor i wyk. nn, aw. motyw dekoracyjny, rew. kompleks szpitalny.
"Jan Zamoyski 1542-1605" - Miasto Zamość
2005, proj. nn, wyk. Mennica, brąz patyn., 60 mm, 300 szt., aw. Hetman na koniu, bez rew. (wcześniej cały nakład medalu z błędną datą zwrócono do mennicy)
"Mjr Tadeusz Podkowa Kuncewicz" - ŚZŻAK 2 bat. 9 p.p. AK Ziemi Zamojskiej
2007, proj. wyk. i nakł. nn, tombak srebrz., 65 mm, aw. wizerunek.
"Dzień Papieski Zamość. Zamość 12.06.2007"
2007, autor i wyk. nn, 70 mm, aw. pomnik papieski przed kościołem MBKP, rew. herb bpa W. Depo.
"Komenda Miejska Straży Pożarnych Zamość" [125 lecie]
2007, autor i wyk. nn, aw. okrąg z logo PSP i napisami na tle ozdobnej tarczy.
"90 lat energetyki zamojskiej"
2009, proj. wyk. i nakł. nn, miedź patyn., 38 mm, aw. napis, rew. gałązka lauru  i 90 kv".
"Zasłużony dla Zamościa"
2009, autor i wyk. nn, 77 mm, aw. ratusz otoczony wstęgą z napisem, rew. styliz. plan Brauna otoczony wstęgą z napisem "Miasto Światowego Dziedzictwa...".
"130-lecie najstarszej polskiej orkiestry symfonicznej - Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego"
2011, proj., nakład, materiał, średnica nn, aw. portret Karola Namysłowskiego z autografem i symboliczną lirą, rew. ratusz, herb, emblemat UNESCO  i napis "Miasto Światowego Dziedzictwa Kultury".
"30 lat Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego"
2011, proj. i wyk. nn, 69 mm, aw. stylizowany blok, rew. ratusz.
"20-lecie wpisania Zamościa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO"
2012, autor i wyk. Marian Konieczny, ok. 30 szt., aw. emblemat UNESCO, rew. pomnik "Fundatora Zamościa..."
"Dzieciaki dziękują - MDK i Zarząd Osiedla Karolówka" [dla Ł. Kota]
2013, autor i wyk. nn, 70 mm, aw. ze styliz.  gałązką palmową, rew. logo MDK i Zarządu os. Karolówka.
"Zamojskie Towarzystwo Tenisowe KT "Raturn" 1993-2013"
2013, autor "Attyla", wyk. odlewnia Kulej w Kłobucku, 70 mm, 165 szt., awers rakieta tenisowa, rew. zarys twierdzy z ryciny z 1702, ratusz, oraz napis "Zamość Miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO".
"Jubileusz 70-lecia LP" [Liceum Plastycznego]
2015, autor i wyk. Bartłomiej Sęczawa, mosiądz "odlew na mułek formierski", 80 i 50 mm, ok. 50 szt., aw. fasada d. kościoła franciszkańskiego, rew. logo szkoły.
"25 lat drukarni"  - "Attyla" s.j. Zamość
2015, autor i wyk. nn, aw. ratusz i gałązka laurowa, rew. logo drukarni.
XX-lecie III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Zamościu
2015, autor i wyk. Bartłomiej Sęczawa, mosiądz "odlew na mułek formierski", 80 mm, ok. 50 szt.,aw. portret C.K.Norwida, rew, logo szkoły.
"I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu"
2016, autor i wyk. nn, aw. portret patrona i maksyma "Bądź ukochanej ojczyzny podporą", bez rew.
"100 lat II LO Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu"
2016, autor i wyk. nn, 70 mm,  aw. elementy dekor., rew. portret patronki i cytat "Nie rzucim ziemi...".
"Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu"
2016, autor i wyk. nn, 68 mm.
"25 lat" Zamojskie Towarzystwo Tenisowe KT Return"
2018
"Ogólnopolski Hubertus w Zamościu 4-6 października 2019"
2019, autor i wyk. nn, 70 mm, mosiądz, 50 szt, aw. myśliwy z jeleniem i psami na tle Rynku Wielkiego oraz napis, rew. sztandar Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddz. w Zamościu i napis "Uroczyste nadanie sztandaru 5 X 2019"
"XXVI lat Zamojskiej Rodziny Katyńskiej", aw. Matka Boska Katyńska, rew. orzełek.
"9 pp AK Ziemi Zamojskiej 1939-1944 Obwody  zamojski tomaszowski biłgorajski hrubieszowski"

l. 90-te, autor i wyk. nn, 70 mm, aw. krzyż 9 pp AK ZZ, rew. orzeł wojskowy, herby powiatów, napis. po 2000 powstał medal poświęcony ZOO, 27 mm, w rewersie głowa lwa.
Największy zbiór medali zamojskich posiada Krzysztof Wróblewski (lekarz). W 1997 wyszedł ich katalog (opr. Jacek Feduszka).

Galeria

Czytany 1412 razy Ostatnio zmieniany środa, 27 październik 2021 12:35

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

19895537

Wyświetleń