nagłówek

MINISTROWIE W ZAMOŚCIU

Andrzej Kedziora grudzień 29, 2012

Przed wojną odwiedzali Zamość ministrowie: rolnictwa Karol Niezabytowski (1927), Leon Janta-Połczyński (1931) i Juliusz Poniatowski (1938) oraz oświaty Józef Mikułowski-Pomorski (1923) i Wojciech Świętosławski (1939), spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj-Składkowski (1937). W 1928 przez 2 dni zwiedzał Zamość wiceminister Stanisław Car, 5 m-cy później minister sprawiedliwości.
Zaraz po wojnie był Jan Czechowski (sprawiedliwości kilkakrotnie w 1944), Stanisław Radkiewicz ("bezpieki", 1945), Czesław Wycech (oświaty, 21 X 1945), Władysław Kiernik (administracji, 1946), parokrotnie byli też: powiązany rodzinnie z Zamościem Stefan Dybowski (1947, kultura) i tu rozpoczynający działalność publiczną Henryk Świątkowski (1945, 1947, 1948, 1955, sprawiedliwość); w czasach powiatowych rzadka wizyta ministra urastała do wydarzenia (wyjątkowo w 1967 w ciągu pół roku gościło ich aż 4-ch). Jako pierwszy po likwidacji województwa przybył Ryszard Czarnecki - minister bez teki (1999).
Od 1958 najczęściej goszczono w Zamościu ministrów:
kultury - 1958 K. Kuryluk, 1967 i 1970 L. Motyka, 1972, 1973 S. Wroński, 1979 Z. Najdowski, 1986 K. Żygulski, 1987 A. Krawczuk, 1998 J. Wnuk-Nazarowa, 2020 P. Gliński,
obrony narodowej - 20 XII 1958 M. Spychalski, 1991 P. Kołodziejczyk, 1997 S. Dobrzański, 1998 J. Onyszkiewicz, 2000 B. Komorowski, 2003 J. Szmajdziński, 2007 R. Szczygło, 2009 B. Klich, 2017 A. Macierewicz, 2018, 2021, 2022 M. Błaszczak,
oświaty, wzgl. edukacji - 1965 W. Tułodziecki, 1976 J. Kuberski, 1980 J. Kruszewski, 1990 H. Samsonowicz, 1994 A. Łuczak, 2010 K. Hall, 2017 Anna Zalewska, 2023 P. Czarnek
sprawiedliwości - 1990 A. Bentkowski, 2002 B. Piwnik, 2002 i 2004 G. Kurczuk, 2005 A. Kalwas, 2013 J. Gowin, 2019 Z. Ziobro,
a ponadto:
pracy, ew. i płac lub polityki socjalnej (1978, 1993 J. Kuroń, 1995 L. Miller, 2002 J. Hausner), pracy i polityki społecznej (2012 W. Kosiniak-Kamysz), zdrowia (1978 M. Śliwiński, 2002 M. Łapiński, 2021 A. Niedzielski), komunikacji (1967 P. Lewiński, 1977 T. Bejm, 1978 M. Zajfryd), łączności (1971, 1994 A. Zieliński),
spraw wewnętrznych (1968 K. Świtała, 2017 M. Błaszczak), spraw wewnętrznych i administracji (2007 W. Stasiak), administracji, gospodarki terenowej (1977 M. Mielczarek, 1980), przekształceń własnościowych (1991 i 1992 J. Lewandowski, 1994 W. Kaczmarek), skarbu (2008 A. Grad, 2014 W. Karpiński), spraw zagranicznych (1975 S. Olszowski, 2007 A. Fotyga),
przemysłu spożywczego ew. i skupu (1961 i 1963 F. Pisula, 1972 E. Kołodziej, 1978), przemysłu maszynowego (1979 A. Kopeć), przemysłu chemicznego (1967 A. Radliński), przemysłu lekkiego, ew. i chemicznego (1971, 1978 S. Mach, 1983), budownictwa, ew. i materiałów budowlanych oraz gospodarki przestrzennej (1980, 1981 J. Brzostek, 1983, 1986),
handlu wewnętrznego (1977, 1979, 1984), rolnictwa, ew. i gospodarki żywnościowej (1976 K. Barcikowski, 1980 L. Kłonica, 1982 J. Wojtecki, 2004 J. Olejniczak, 2019 J. Ardanowski), leśnictwa i przemysłu drzewnego (1985), ochrony środowiska i zasobów naturalnych (1989), współpracy gospodarczej z zagranicą (L. Podkański 1994), gospodarki materiałowej (1984), gospodarki komunalnej (1970), gospodarki (2014 J. Piechociński), infrastruktury (2018, 2020, 2022 A. Adamczyk)
ds. kombatantów (1967 J. Wieczorek), ds wyznań (1984 A. Łopatka, 1989 W. Loranc), ds. młodzieży (1986 A. Kwaśniewski), sportu (2012 J. Mucha), sportu i turystyki (2015 A. Biernat), szefowie URM (1987) i BBN (1991 J. Merkel), rodziny i polityki społecznej (2023 M. Maląg).
W Zamościu gościli ministrowie oświaty Cesarstwa Rosyjskiego Głazow (1904), kultury w Bułgarii (1958), komunikacji w Mongolii - Czmit Torsz (1963), skupu w ZSRR (1972), minister zdrowia Włoch (1999), minister obrony  Wielkiej Brytanii Ben Wallace (2022).


 * 18 V 1939  gościł minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciech Świętosławski - o 9.45 przejął raport i dokonał przeglądu oddziałów wojska (!), hufców PW i harcerzy zebranych na stadionie, wysłuchał polowej mszy św., po przeglądzie szkół i zapoznaniu z ich dyrektorami i kierownikami, uczestniczył w przekazaniu Armii wieży spadochronowej i otwarciu strzelnicy, zwiedził też ZOO, szkołę rolniczą, bibliotekę i muzeum.

Czytany 1087 razy Ostatnio zmieniany środa, 06 wrzesień 2023 13:44

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26854288

Wyświetleń