nagłówek

MILICJA OBYWATELSKA

Andrzej Kedziora styczeń 03, 2013

W IX 1944 było w mieście 121 milicjantów, a w VII 1946 - 176. Najpierw zajęła po Policji "Klaryski" ale wkrótce przeniesiona została do d. starostwa (1945-54) przy ul. Akademickiej, następnie do "Gmachu Czerskiego" (do 1991). W 1976-80 siedziba Komendy Miejskiej zajmowała d. szkołę nr 1. Od 1980 milicja, obecnie policja ma siedzibę nowym rozległym gmachu przy ul. Wyszyńskiego. Od 10 I 1945 w "Czerski" a także w kamienicach przy ul. Żeromskiego 34 i Staszica 37 zajmował Powiat. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
Początkowo przy Komendzie Powiatowej MO był również - dla miasta - komisariat, w 1955 na kilka lat zastąpiony przez Komendę Miejską (komendant Tadeusz Kaleniuk), później w ramach KP był z-ca komendanta ds. miasta. W 1955 powołano też komisariat kolejowy (obejmował teren kolejowy do Hrubieszowa, Rejowca, Biłgoraja i Bełżca), czynny aż do l. 90.
W 1961 MRN uchwaliło podział miasta na 9 dzielnic (dzielnicowi: S. Chruściński, A, Gielmuda, K. Ostrowski, W. Brener, S. Kowal, R. Błażejczyk, M. Żuber, Cz. Szumiło G. Mazurek).  W l. 60. była też komenda (!) na Nowym Rynku.
Komendanci Powiatowi MO: 1944 Józef Małysz, 1945 Zygmunt Biernacki, 1945-46 Jan Piątak, 1946-1948 Jan Litko, 1948-1950 Franciszek Borkowski, 1950-51 Stefan Sowa, 1951-53, Stanisław Guściora, 1953-56 Zenon Wyganowski, 1956-59 Adam Górka, 1959-68 Tadeusz Stawinoga, 1968-70 Czesław Porzyc, 1970-75 Zygmunt Bernat.
W 1975 na bazie KP MO powołano Komendę Wojewódzką MO, a także ponownie utworzono Komendę Miejską. Przez 5 lat mieściła się w dawnej szkole "jedynce", później wraz z KW MO w nowej siedzibie (zbud. 1974-79 proj. Krzysztof Moczydłowski), Po reformie w 1983 w miejsce komend powstał Rejon. Urząd Spraw Wewnętrznych i Wojew. Urząd Spraw Wewnętrznych. W Bramie Szczebrzeskiej od 1976 stacjonował Zmotoryzowany Odwód MO. Od 1977 w "drogówce" przez pewien czas służyły milicjantki.


 * W 1961 miasto podzielono na dzielnice i ustalono milicjantów dzielnicowych: Stare Miasto - Stanisław Chruściński, między Starym i Nowym Miastem pn. - Antoni Gielmuda, Między Starym i Nowym Miastem pd. - Stanisław Kowal, Karolówka - Roman Błażejczyk, Nowe Miasto pn. - Kazimierz Ostrowski, Nowe Miasto pd. - Wiktor Brener, ul. Lubelska - wsch. Czesław Szumiło, ul. Lubelska zach. - Michał Żuber,  Planty i Stare Miasto - Grzegorz Mazurek.
* 25/26 X 1983 na terenie miasta pracowało 25 funkcjonariuszy i 4 radiowozy, od 15-tej do 8 rano interweniując 8 razy.

Czytany 1791 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 07 styczeń 2021 19:29

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26799444

Wyświetleń