nagłówek

MIESZKALNICTWO PO 1944

Andrzej Kedziora marzec 14, 2013

Budynki mieszkalne: 1921 - 1259, 1939 - 2214, 1948 - 2071 (w tym drewn. 1515),  1950 - 2063, 1954 - 2110, 1957 - 2384, 1958 - 2595 (ok. 250 do rozbiórki), 1960 - 2475 (10% nadawało się do rozbiórki), 1965 - 2705, 1970 - 3279, 1992 - ok. 4.600.
Mieszkania: (w tys.): 1921 - 3,9 (na mieszkanie 4,87 osoby), 1950 - 5,3 (na mieszkanie 4,09 osoby), 1954 - 5360,  1960 - 6,3 (na mieszkanie 4,46 osoby), 1965 - 7,4 (4,2), 1970 - 8,7 (3,99), 1973 - 9,6, 1974 - 9,9, 1975 - 10,3, 1976 - 10,9, 1977 - 11,5,   1978 - 11,5, 1979 - 12,1 (65% mieszkańców w powojennych budynkach, na mieszkanie 3,97 osoby), 1980 - 12,4, 1984 - 15,4 (sprzed 1944 - 2647, sprzed 1918 - 880), 1985 - 15,8 (na mieszkanie 3,51 osoby), 1986 - 16,3, 1988 - 17,7, 1991 - 17,6, 1995 - 19,5 (z tego 3,5 mieszkań komunalnych, 4,5 spółdz. Łukasińskiego i 3,5 spółdz. Zamoyskiego), 1997 - 19,9 (na mieszkanie 3,29 os.), 1998 - 20,2, 2000 - 20,4, 2005 - 22,1, 2010 - 23,0, 2015 - 24,0 (na mieszkanie 2,66 osoby), 2020 - 24,7.
Przec. powierzchnia mieszkania (m2): 1997 - 58,3, 2005 - 65,3, 2010 - 66,2, 2015 - 66,6, 2020 - 67,0
Izby: 1950 - 11.444, 1957 - 11.544,  1958 - 12.660 (ok. 1,500 do rozbiórki), 1960 - 14.923, 1965 - 17.302, 1970 - 23.700, 1972 - 24.592, 1974 - 27.835, 1975 - 29.550, 1976 - 32.145, 1977 - 34.611,  1978 - 36,991, 1980 - 40.590, 1983 - 48.906, 1985 - 53.374, 1986 - 55.643, 1988 - 56.530, 1989 - 58.705,  1991 - 62.122, 1992 - 62.995, 1995 - 69.297, 1997 - 70.692, 2016 - 89.789.
Izb na mieszkanie: 1950 - 2,15, 1960 - 2,36, 1970 - 2,70, 1985 - 3,37, 1989 - 3,53, 1995 - 3,31, 1997 - 3,55, 2020 - 3,73.
Na izbę osób: 1950 - 1,9 osoby,  1960 - 1,75, 1965  - 1,7, 1970 - 1,43, 1975 - 1,27, 1976 - 1,21, 1977 - 1,17, 1978 - 1,14, 1985 - 1,1, 1988 - 1,02, 1991 - 0,99, 1995 - 0,93, 1997 - 0,93, 2005 - 0,8, 2010 - 0,8, 2016 - 0,72, 2020 - 0,7.
Pow. użytkowa mieszkań (tys. m2): 1957 - 138,5, 1970 - 390,6, 1978 - 582,9, 1986 - 890,4, 1988 - 918,6, 1989 - 954,8, 1991 - 1011,2, 1995 - 1135,7, 1997 - 1162 tj. 116,2 ha mieszkań, 2016 - 1609,0 m2.
W 1970 na osobę 11,6 m2, 1978 - 13,9, 1986 i 1989 - 16,2, 1991 - 17,0, 1995 - 17,6, 1997 - 17,7, 2016 - 24,9, 2020 - 26,4.
Budowa domów: W 1944-67 wybudowano 970 domów. W kolejnych 5-leciach wydawano zezwolenia na budowę: 1945-50 - 308, 1951-55 - 343, 1956-60 - 929, 1961-65 - 858, 1966-70 - 1106, 1971-75 - 1428 (razem za 30. lat - 5160 pozwoleń, w tym ok. 3 tys. domy indywidualne). Początkowo w większości chodziło o drewniane domy, ale już w 1960 murowanych 155, a drewnianych tylko 3.
Budowa mieszkań: W 1950-84 wybud. 7175, z tego na boom mieszkaniowy w 1975-84 przypadło 5994 mieszkań (21.971 izb). 1955-57 - 230, 1960 - 111, 1965 - 194, 1961-65 - 975, 1966-70 - 710, 1971-72 - 651, 1975-77 - średnio 450 rocznie, 1975 - 487, 1977 - 648, 1978 - 558 (w tym indywid. 73), 1979-86 kolejno 388, 611 (421 spółdz., 140 zakład., 50 indywid.), 678, 691, 702, 712, 487, 556, 1989 - 400, 1991 - 546 (w tym 421 spółdzielczych, 74 prywatnych, 20 zakładowych i 31 komunalnych), 1995 - 453 (śr. mieszkanie 61,8 m2), 1997 - 265 (918 izb, przec. mieszkanie 65,5 m2), 2000 - 128 (w tym 72 bud. indywid.), 2020 - 95 (przec. 93,4 m2 - więcej niż w Polsce).
W 1972 utworzono Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych oraz wybud. 1033 izb (w tym 252 w pionie nieuspoł.). W 1979 wzniesiono 46 budynków jednorodzinnych. Powstały spółdzielnie mieszkaniowe (osobne hasło). W 1974 stanął pierwszy blok z wielkiej płyty przy ul. Piłsudskiego 19 (100 mieszkań), a w 1978 pierwszy wieżowiec.
Standard (średnia powierzchnia): 1970 - 40,3 m2, 1973 - 45,3 m2 (komunalne tylko 38,2 m2), 1988 - 57,5 m2 (najmniejsze na Starym Mieście i Plantach ok. 44 m2, największe na Przedmieściu Szczebrzeskim - 81 m2 i Karolówce - 75 m2), 1990 - 60,2 m2, 1997 - 58,3 m2, 2016 - 66,7 m2 (mniejsze w Lublinie).
Wodociąg posiadało w 1960 - 19% mieszkań, 1974 - 52,9, 1986 - 79,3, 1995 - 85,4, 2005 - 97,9, 2010 - 97,9, 2020 - 98,8, ustęp spłukiwany w 2005 - 95,8%, 2010 - 98,7,  2020 - 98,1, łazienkę w 1960 - 14%, 2005 - 94,7, 2010 - 96,7, 2020 - 97,0, centralne ogrzewanie w 1960 - 6%, 2005 - 91,7, 2010 - 93,1, 2015 - 93,4, 2020 - 93,8.
W 1990 najatrakcyjniejsze były: domy  jednorodzinne na os. Powiatowa (1 mld. zł, gdy 60 m2 mieszkania na os. Zamoyskiego ceniono na 360 mln zł. W 1987 na mieszkanie spółdzielcze oczekiwało 3244 czł. i 7771 kandydatów (60% w trudnych warunkach, lub niesamodz. mieszkaniach), a okres oczekiwania wynosił 10 lat. Na mieszkanie komunalne tego roku czekało 320 rodzin (miasto dysponowało rocznie 25 lokalami).
W 1997 spółdzielnia Zamoyskiego miała 92 budynki mieszkalne, spółdzielnia Łukasińskiego 100, gospodarka komunalna 100, SM Energetyk 10, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ok. 20, PKP 16. W 2009 z wtórnego rynku najdroższe mieszkania  były przy ul. Kiepury - 3800 zł/m2 i Stare Miasto 3500, najtańsze w wieżowcach 2100. PRL-owski klocek (150-180 m2) 200-250 tys. zł, najdroższe między ul. Weteranów i Jordana (200 m2 działka) 800 tys. zł, w Kalinowicach (200 m2) 500-600 tys. zł. W 2009-2010 powstały apartamentowce "Lege Artis" przy ul. Lwowskiej - 30 mieszkań o podwyższonym standardzie 16 lokali usługowych, garaż podziemny, monitoring, na dachu oranżerie, ogrody, oczka wodne. W 2015 za najatrakcyjniejsze tereny po zabudowę w okolicach miasta uchodził Pniówek, Kalinowice (najdroższe działki) i Szopinek. W 2020 średnia cena lokalu na pierwotnym rynku 4466 zł/m2 (81 transakcji) na wtórnym 4786 zł/m2 (182).
W 2000-2002 wzniesiono na Zamczysku pierwsze 2 bloki TBS (łącznie 5), następnie przy ul. Chłodnej (do 2019 - dwa), w 2016-17 przy ul. Krasickiego i Lisa-Kuli 20 mieszkań socjalnych (30 i 40 m2). Jesienią 2018 rozpoczęto budowę apartamentowca na Starym Mieście (miejsce d. zieleniaka, 25 arów) - oprócz handlu i usług 43 mieszkania 24 - 87 m2, wykupione m.in. przez klientów z USA i Norwegii, z garażami podziemnymi, dziedzińcem po środku. Kolejne apartamentowce firmy "Bartecki" powstały w 2022 przy ul. Sienkiewicza nad Łabuńką. W obu ceny metra kw. 10 tys. zł (k. 2022), a przeciętna w Warszawie 13 tys., Krakowie 11 tys., Wrocław 10 tys.


  * Stan na 31 XII 1966 - budynków 2935, mieszkań 7471, izb 19071. Wybudowanych do 1960 - 6040, w latach 1961-66 - 1431. Przec. mieszkanie - 2,55 izby, na izbę 1,53 osób. Wyposażenie mieszkań - wodociąg 2616, ustęp - 2358, łazienka 2197, c.o. - 1437. Własność: MZBM - 1467, spółdz. mieszkaniowa - 268, inne jednostki uspołecznione - 815, prywatne - 4800.
 * Na XXV-lecie PRL w 1969 miasto chwaliło się wybudowanymi w tym czasie 5450 izbami mieszkalnymi. W 1969-72 MRN wybudowało 1164 izby, spółdzielnia 2322, zakłady 653. W 1973 na mieszkanie oczekiwało spółdzielnia Łukasińskiego 2500, Wspólnota180, MRN 500.
 * W 1980 - 6010 mieszkań posiadało wodociąg i kanalizację, 5382 centralne ogrzewanie, 2800 gaz.

 * W 1988 sprzed 1918 pochodziło 3 % budynków mieszkalnych, z 1918-44 - 20%, z 1945-70 - 38%, z 1971-78 - 19%, z 1979-88 - 20%.
 * Wg raportu na 1 I 1980 prawie 10% mieszkańców Zamościa zamieszkiwało budynki przeznaczone do rozbiórki, a 7,6 tys. rodzin oczekiwało na mieszkania.
 * W l. 80-tych efekty mieszkaniowe spółdzielni ściśle reglamentowano, mieszkania przydzielał wojewoda - 70% dla pracowników niezbędnych dla prawidłowego rozwoju województwa, a dla spółdzielców 30%.
!!! W oficynie pałacowej, w pomieszczeniu ok. 45 m2 mieszka 5 rodzin. Więc tak:
Maria M. z mężem Józefem i córeczką Moniką, jej ojciec - Jan M. z żoną Jadwigą i dwiema najmłodszymi córkami Elą i Jolą, brat Tadeusz z żoną i dzieckiem, brat Wiesław z żoną, siostra Alicja z mężem oraz . Razem 14 osób. Nie ma w Zamościu drugiej takiej rodziny, która by mieszkała w takich warunkach, jak oni i to przez kilkanaście lat.  (za "Tu i Teraz" z 21 IV 1983)
 * W 1992 w  blokach mieszkało 66% zamościan (592 budynki o 11,9 tys. mieszkaniach, średnio 51 m2), w domach jednorodzinnych 26,5% (4479 mieszkań, średnio 76 m2).
 * W latach 2007-2010 wydano zezwoleń na budowę bloków i domów jednorodzinnych kolejno 4 i 72, 2 i 71, 1 i 72, 1 i 57.
* 2018 - w Zamościu coraz bardziej odczuwalny jest brak nowych mieszkań - młodzi, wracający często z zagranicy, ich poszukują, wolą nowe, nowoczesne, nawet jeśli są droższe. Poszukiwane są kawalerki, najpopularniejsze dwupokojowe, ok. 50 m2, często na wynajem. Poszukiwane są również mieszkania w zasobach spółdzielni Łukasińskiego (ul. Oboźna, Wiejska, Wąska), najlepiej na I piętrze. Brakuje domów do kupienia niedużych ok. 100 m2, z działką, w mieście. (za "Tygodnikiem Zamojskim")
 * W czasie kadencji RM w 1990-94 wybudowano w mieście 232 garaże.
 * Zadłużenie 31 V 2021: ZGL 1871 mieszkań - 521 dłużników na 6,9 mln; SM im. Łukasińskiego  4343 mieszkań - 1495 dłużników na 1,42 mln zł (rekordowy na 45 tys zł); SM im. Zamoyskiego 3699 mieszkań - 133 dłużników na 1,37 mln zł (rekordowy na 66 tys. zł).

Czytany 2352 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 04 maj 2023 18:42

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

25989943

Wyświetleń