nagłówek

OCHRONA ZDROWIA PO 1950

Andrzej Kedziora marzec 22, 2013

1 II 1950 zlikwidowano ambulatorium miejskie przy Ośrodku Zdrowia. W 1951 powstały Wydziały Zdrowia MRN i PRN oraz w miejsce Zakładu Lecznictwa Pracowniczego - przychodnia miejska. W 1954 w lecznictwie otwartym udzielono 68.877 porad, 49.616 zabiegów, 19.756 zdjęć rtg, 7.670 analiz.  W 1955 posiadała 15 poradni (w tym 9 specjalistycznych). W 1956 w służbie zdrowia pracowało 140 osób, (30 lekarzy, 10 dentystów, 15 felczerów, 12 położnych, 76 pielęgniarek, 25 farmaceutów, 6 laborantów) przyjęto 188.474 chorych. W 1957 oprócz szpitala na zamojską służbę zdrowia składały się: przychodnia miejska przy ul. Partyzantów (16 poradni, zakład rentgenowski, fizykoterapii, bakteriologii, laboratorium analityczne, protezownia dentystyczna), która później stała się przychodnią obwodową, 3 przychodnie zakładowe, kuchnia mleczna, żłobek, stacja pogotowia ratunkowego, Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 4 punkty położnicze i higiena szkolna.
W 1956 powstała poradnia zdrowia psychicznego, Od 19 V 1961 przy Poradni dla Kobiet czynny był przez 8 lat zamojski oddział Tow. Świadomego Macierzyństwa (przew. Adolf Król). 1 XII 1964 otwarto poradnię ortopedyczna. Własną służbę zdrowia posiadały PKP (1961 - 18 osób). W 1954 przy Wydziale Zdrowia powstała funkcjonująca raz w tygodniu  "Szkoła Matek".
W 1960 miasto podzielone na 5 rejonów. w przychodni obwodowej (15 poradni, rtg, fizykoterapia, laboratorium analityczne oraz punkty felczerskie w FM, ZE, ZM i PKS) udzielono 11.382 porad wykonano 146.466 zabiegów,227.293 usług oraz 6.201 usług dentystycznych, a pracował 21 lekarzy, 11 dentystów, 6 położnych, 12 felczerów i 5o pielęgniarek.
W 1962 połączono oba wydziały i utworzono Przychodnię Obwodową dla M. i P. Kierowali nią w 1957-62 Konstanty Łastowiecki, następnie 1962-69 Mieczysław Dziubiński. 6 VII 1964 otwarto drugą przychodnię obwodową przy ul. Piłsudskiego 2 (1970-87 rejonowa, z poradnią ogólną, dziecięcą, stomatologiczną, ginekol.-położnicza). W 1958 przychodniach udzielono ponad 90 tys. porad, w 1967 w przychodniach obwodowych 192.866 porad, a lekarze dentyści 19.640. W poradni dermatologicznej przyjęto 9140 chorych. W 1969 notowano 174.479 usług w przychodniach, 905 w protezowni, wykonano 50 tys. zastrzyków. W 1962 przychodnie dziennie przyjmowały ok. 500 osób.
W 1966 czynne były przychodnie zakładowe przy PKS, Zakładach Mięsnych, spółdzielni "Rozwój", (wcześniej także PKP) oraz 3 punkty felczerskie (Zakład Energetyczny, Zakłady Motoryzacyjne, Fabryka Mebli). W 1968 otwarto przychodnię sportowo-lekarską. W 1958  przychodnie zatrudniano 28 lekarzy, 1 I 1970 w lecznictwie otwartym w mieście pracowało 22 lekarzy etat. i 21 pozaetatowych, 8 felczerów, 49 pielęgniarek dypl., 5 położnych.
W 1972 powołano Zespół Opieki Zdrowotnej (ul. Peowiaków), kolejni dyrektorzy: L. Bańczerowski, H. Kossowski, M. Choma, S. Modrzewski, a 1 I 1976 Wojew. Szpital Zespolony. Powstały wojew. przychodnie: w 1976 przemysłowa przy ul. Zagłoby - 9 lekarzy, obsługująca 20 zakładów pracy (1988 - 64 tys. pacjentów), w 1976 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Okrzei (w ciągu 30 lat 60 tys. pacjentów), a w 1978 matki i dziecka (ul. Partyzantów 20, od 1981 przy ul. Moranda, 1996 - 42 tys. wizyt). W 1979 otwarto ponownie przychodnię chorób płuc i gruźlicy. W 1987 przy ul.  Kilińskiego powstał piętrowy obiekt mieszczący Wojew. Przychodnię Specjalistyczną z 28 poradniami.
W 1982 otwarto przychodnię rejonową dziecięcą (ul. Żeromskiego 36), w 1983 przychodnię rejonową nr 3 (ul. Szwedzka, wtedy nr 1 przy ul. Partyzantów, nr 2 przy ul. Piłsudskiego), w 1987 pierwszą poradnię osiedlową (ul. Wyszyńskiego) i następną przy ul. Śląskiej (1991). Istniało także 8 przychodni zakładowych (ostatnia powstała w 1980 przy "Metalplaście"). W 1987 było 20 przychodni zdrowia i 8 położnych środowiskowych, w 1989 - 24 przychodnie (w tym przemysłowych 9), w 1992 - 6 przychodni rejon. z 60 gabinetami (1977 - 4 i 37), a w 1997 - 20 przychodni (w tym rejon. 5, pryw. 2). W 1991 obok Wojew. Przychodni Specjalistycznej (28 poradni) czynne były przychodnie wojew.: stomatologiczna, chorób płuc i gruźlicy (ul. Piłsudskiego 1), zdrowia psych. (ul. Partyzantów), skórno-wenerologiczna (ul. Piłsudskiego 2), przemysłowa (ul. Kilińskiego 85), sportowo-lekarska (l. Królowej Jadwigi), matki i dziecka (ul. Moranda). W 1993 otwarto pracownię EEG i poświęcono encefalograf. W 1995 było przychodni 25, w tym rejonowych 5, przemysłowych 6, prywatnych 2.
W 1976 powstała spółdzielnia "Lekarz" z 8 specjalistami (ul. Orlicz-Dreszera, a od 1982 ul. Żeromskiego 26), w 1988 zastąpioną przez przedsiębiorstwo "Farmed" - 1200 pacjentów miesięcznie. Jest także Przedsiębiorstwo Medyczne "Lekarz" (ul. Orlicz-Dreszera 18, ob. Zamoyskiego 13), w 1991 otwarto prywatne laboratorium analityczne przy ul. Jasnej, a 6 II 1992 otwarto pierwszą prywatną przychodnię "Medikus" Piotra Kulika (ul. Kolegiacka 12, najnowocześniejszy sprzęt, m.in. pierwszy w regionie sklep ortopedyczny). Czynna jest też poliklinika policyjna (ul. Orlicz-Dreszera 32).
1 IV 1997 ruszyła pierwsza w wojew. Poradnia Lekarza Rodzinnego (ul. Wyszyńskiego) - kontrakt z Krystyną Chudziak i Anną Bucior (w dawnej  świetlicy osiedlowej). W 1999 w miejsce przychodni powstały także NZOZ "Medyk" (ul. Szwedzka), "Spirometr" (ul. Hrubieszowska 38A), "Przychodnia na Karolówce" (ul. Prusa 2), "Medizam" (ul. Wyszyńskiego 48) i "Hipokrates" (ul. Kilińskiego 4), oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego M. Misztal (ul. Koźmiana). W 2014 w Zamościu było 30 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, a prezesem zamojskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych była K. Chudziak.
W 2005 powstało Centrum Usług Medycznych "Sonologistic" (ul. Kilińskiego 75). W 1991 powstało Centrum Stomatologii "Multimed" (wł. Małgorzata Górska, zatrudnia ponad 20 osób), które jako pierwsza placówka medyczna w Zamościu uzyskała w 2006 certyfikat ISO 9001:2000.
W 2000 z 30 zakładów terenowych Wojew. Zespołu Opieki Zdrowotnej zostało 6, usamodzielniła się stomatologia i 3 przychodnie w mieście (nr 1 ul. Kilińskiego, nr 3 ul. Szwedzka, nr 4 ul. Prusa), z 185 do 38 tys. spadła liczba pacjentów.
PERSONEL.
Lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, położne. Ponadto wymienić należy jeszcze felczerów (najwięcej w 1960 - 30, 1975 - 6). W 1955 odnotowywano 5 higienistek szkolnych i dietetyczkę.
W 1983 było 168 lekarzy, 40 stomatologów, 451 pielęgniarek, 18 przychodni (w tym 8 przem., 1 spółdz.), 6 punktów położniczych, 
Z organizacji pozarządowych działających na rzecz służby zdrowia działają m.in. Koło Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym (od 1981, w 1991 opieka na ponad 100 dziećmi), Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę (1988), "Zdrowe Płuca" (od 1993, Józef Szczepanek), "Amazonki" (osobne hasło), "Urologia Zamojska", "Służba Człowiekowi", Stow. Ruch Osób Niepełnosprawnych "Feniks" (od 1992), Zdrowia Psychicznego, na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodz. Niepełnosprawną. Było też czynne Tow. Planowania Rodziny, ob. Tow. Rozwoju Rodziny, od 1993 oddział (prezes Witold Letkiewicz, później Jacek Koziejowski). W 1994 z inicjatywy  Edmunda Jasińskiego powstał oddział wojew. Katolickiego Stow. Lekarzy Polskich (1997 - 60 czł.). W 1997 powstało Stowarzyszenie Obrony Życia (przew. Jerzy Sokołowski, 2000 - 55 czł.). 21 XII 2016 powstał Oddział Roztoczański Pol. Towarzystwa Onkologicznego (prezes prof. Iwona Gisterek, wiceprezes dr T. Sosnowska). Szpitale, Medycyna niekonwencjonalna, Żłobki.
Zatrudnienie (1969): szpital - 241 prac., Stacja pogotowia ratunkowego ul. Kołłątaja - 37 (6 karetek), przychodnia ul. Partyzantów - 125, ul. Lubelska - 16, przychodnia przeciwgruźlicza gruźlicza - 8
Powierzchnia "użytkowa" służby zdrowia w 1997 (m2): 
 - szpital 26787, w tym oddz. wewnętrzny 2457, pawilon MiD 2675, chirurgia 1420, pulmonologia 925, sterylizatornia 1179, kuchnia gł. 2195, 
 - pogotowie ratunkowe 1198, 
 - przychodnie - ul. Kilińskiego 4505, ul. Partyzantów 1455 + oficyna 125 + magazyny 206, ul. Szwedzka 1360, chorób płucnych i gruźlicy 365,
 - ośrodek dzieci niepełnosprawnych ul. Peowiaków 993.
Przychodnie rejonowe w 1998 - nr 1 (ul. Kilińskiego), nr 2 (ul. Partyzantów), nr 3 (ul. Szwedzka), nr 4 (Karolówka).


 * Wg afisza - Matko! jeśli chcesz mieć zdrowe dziecko, uczęszczaj na pogadanki "Szkoły matek" przy Poradni dla Kobiet  (Wydz. Zdrowia MRN). Pogadanki  wraz z pokazami na temat higieny kobiety ciężarnej, pielęgnacji i wychowania niemowląt odbywać się będą w poniedziałki o g. 117 w sali Świetlicy Wydziału Zdrowia (ul. Partyzantów 13, pokój nr 33). Uroczyste otwarcie Szkoły Matek nastąpi 9 VIII 1954 o godz. 17. Pogadanki i pokazy przeprowadzane będą przez lekarzy różnych specjalności, położne i pielęgniarki.
Matko pamiętaj, że Szkoła Matek dopomagać Ci będzie w wychowaniu swego dziecka na zdrowego obywatela Polski Ludowej. Kier. Wydziału Zbigniew Juszczak
.
 * W 1955 pracowało w lecznictwie otwartym - 6 internistów, 2 laryngologów, 2 okulistów, 2 ginekologów, 3 pediatrów, 1 chirurg, 1 ftyzjatra, 1 rentgenolog, 6 gelczerów i 24 pielęgniarki.
 * W ramach Wojew. Szpitala Zespolonego w 1991 działały: rejonowa przychodnia nr 1 (18.358 ludności), nr 2 (17.215), nr 3 (14.977) i nr 4 (8004) a także Wojew. Przychodnia Specjalistyczna, przychodnie matki i dziecka, skórno-wenerologiczna, sportowa, odwykowa, zdrowia psychicznego, przemysłowa, chorób płuc, gruźlicza, stomatologiczna oraz 4 przychodnie medycyny szkolnej.
 * W 1956 Przewodnicząca PZ PCK Mieczysława Czubaszek wnioskował aby połączyć wydziały zdrowia - miejski i powiatowy. Na to dr Onyszkiewicz aby - pracą zawodową się zajęła, a nie pracą lekarzy, PMRN nie zgodziła się na połączenie..
 * W całej służbie zdrowia Zamościa pracowało w 1960 - 27 lekarzy, 5 studentów medycyny, 9 dentystów, 23 farmaceutów, 5 techników dentystycznych,4 laborantów medycznych, 2 laborantów rtg, 14 felczerów, 88 pielęgniarek, 9 młodszych pielęgniarek, przyuczonych pielęgniarek, 12 położnych.
 * Wojewódzki Szpital Zespolony 1991. Szpital - 94 lekarzy, 378 pielęgniarek, 58 położnych; lekarze w poradniach ogólnych 26, stomatologicznych 27, dziecięcych 15, specjalistycznych 35, szkolnych 9, "K" 6, przemysłowej 10, rentgenowskiej 7, krwiodawstwa 1, doraźnej 1, og. pielęgniarek 245. Porady - ogólna  158.791, kobiet 38.371, dzieci 37.985, specjalistyczne 199.627, przemysłowa 100.585, stomatologiczna 110.485, higieny szkolnej 30.572, przychodnia osiedlowa ul. Wyszyńskiego 7.345, dziecięca ul. Hrubieszowska 3.750.
 * Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna - poradnie w 1992: ogólna, ogólne dla Sybiraków, ZBoWiD, kombatantów, stomatologiczna, dziecięca, patologii noworodka, patologii ciąży, "K", ginekologiczna, chirurgii ogólnej i dziecięcej, chirurgiczna konsultacyjna, urologiczna, ortopedyczna, okulistyczna (dwie), internistyczna, laryngologiczna, kardiologiczna, hematologiczna, chorób tarczycy, cukrzycowa, onkologiczna, chorób zakaźnych, neurologiczna (dwie).
 * Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich - zarząd Oddziału Wojew. w Zamościu w 1997 tworzyli: lek. med. Edmund Jasiński - prezes, lek. med. Irena Brzyska - wiceprezes, lek. med. Barbara Łuczyńska - sekretarz, lek. med. Halina Łukaszewska-Żuk - skarbnik, lek. med. W. Czochra, M. Sendecka, K. Skrzypek, J. Mazur, T. Kliza - czł., w komisji rewizyjnej lek. med. F. Kościuszko, J. Zawiślak, A. Zieja.

 * Prywatna Przychodnia Lekarska "Medikus" - Gabinet okulistyczny (2 lekarzy), Gabinet Stomatologiczny (5), Gabinet Pediatryczny (1), Gabinet Laryngologiczny (2), Gabinet Neurologiczny (1), Gabinet Internistyczny (1), Gabinet Onkologiczno-ortopedyczny (2) oraz zakład optyczny i sklep medyczno-ortopedyczny. 

Czytany 1511 razy Ostatnio zmieniany sobota, 26 czerwiec 2021 14:05

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

19670036

Wyświetleń