nagłówek

OCHOTNICZY BATALION ZAOLZIAŃSKI

styczeń 15, 2017

Ochotnicza organizacja paramilitarna powstała w 1938 w Zamościu na fali ówczesnych nastrojów. Do formowanego batalionu 24-30 IX zapisało się 638 mężczyzn, w tym 350 jeszcze nie podlegających służbie wojskowej. Batalion organizował jego szef Stefan Miler, d-cą baonu został ppor. rez. Władysław Wójtowicz. Wskutek sytuacji politycznej rozwiązany 2 X 1938.

Czytany 1007 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

25971094

Wyświetleń