nagłówek

PRZESIEDLEŃCZY OŚRODEK W ZAMOŚCIU

Andrzej Kedziora luty 05, 2013

Hitlerowcy propagowali niemieckość Zamościa, twierdzili, że poprzez założenie na prawie toruńskim, był miastem hanzeatyckim (!). Od 1941 okupant w ramach Generalnego Planu Wschodniego tworzył wokół rdzennie niemieckiego Zamościa ustanowiony rozporządzeniem z 12 XI 1942 I Niemiecki Obszar Przesiedleńczy GG. Za okręg ten uznany Powiat Zamojski (Teren nr II/10/1 GG). Miał służyć przesiedleńcom z Bośni, volksdeutschom z okupowanych terenów wschodnich i GG. Do realizacji zadania wyznaczony został d-ca SS i Policji w Dystrykcie Odilo Globocnik.
Miasto wizytował 17 VII 1941 Heinrich Himmler (jeszcze raz był podobno w III 1943), a w VIII 1942 był też generalny gubernator Hans Frank. Zamość miał być przekazany SS, liczyć tylko 20-25 tys. mieszkańców - rodzin zasłużonych esesmanów i nazywać się Himmlerstadt. Ostatecznie aprobowano nazwę Pflugstadt - miasto pługa). Jak pisał Himmler do Franka równocześnie z zasiedlaniem musi postępować całkowite zniemczenie miasta. Najskuteczniejszą drogą zmniejszanie liczby ludności i tak zmniejszone wzbogacić Niemcami.
W Zamościu utworzono filię Centrali Przesiedleńczej w Łodzi - Umwandererzentralstelle Litzmannstadt - Zweigstelle Zamość (ul. Orlicz-Dreszera 12) i specjalny urząd d/s osadnictwa niemieckiego (ul. Partyzantów 28). Wysiedlenia rozpoczęły się z końcem 1941. Pierwszych wysiedlonych (ok. tysiąca umieszczono na krótko w nadszańcu (Obóz przesiedleńczy). Zaalarmowany sytuacją przybył do Zamościa 15 XII 1942 komendant główny BCh Franciszek Kamiński - podczas konspiracyjnego spotkania (dom przy ul. Piłsudskiego) zapadła decyzja o zbrojnym przeciwstawieniu się okupantowi. W mieście wysiedlono przedmieście Majdan. U Czerniewskich przy ul. Mleczarskiej 1 utworzono punkt zbiorczy dla dzieci odłączonych od rodziców 24 IV 1943 powstał plan wysiedlenia Zamościa (miało pozostać tylko 6 tys. polskich robotników). Jeszcze w XII 1943 szykowano w mieście ok. 500 mieszkań dla Niemców, powiększono hotel, zainstalowano w pokojach wodę. powstała baza dla administracji budowy dróg.
Przy ul. Staszica mieściło się towarzystwo udzielające pomocy nasiedleńcom - Deutsche Kamerun Gesellschaft (Kamerun był wówczas kolonią niemiecką). Łącznie w Zamościu wysiedlono 163 rodziny, z tego 115 z Majdanu (wszystkie). Nasiedlono 20 rodzin.


 * Według Niemców, Zamość jako "stolica pierwszego osiedleńczego terenu niemieckiego", miał stać się "ostoją niemieckiego panowania na Wschodzie". Wyrazem tego było m.in. przejęcie kontroli nad muzeum regionalnym - stać się miało niemieckim "regionalnym centrum kulturalnym" ("Tygodnik Zamojski" 2022)

Czytany 2337 razy Ostatnio zmieniany środa, 11 styczeń 2023 16:24

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26827954

Wyświetleń