nagłówek

PERIODYKI NAUKOWE I SPECJALISTYCZNE

Andrzej Kedziora grudzień 26, 2012

Taki charakter miało pierwsze czasopismo wychodzące w Zamościu "Dziennik Ekonomiczny Zamoyski", a także słynna "Teka Zamojska". W Zamościu wydrukowano w 1935 jeden z trzech -  II tom "Rocznika Tatarskiego" (544 s., nakł. 250), którego redakcja mieściła się w Gdyni, ale redaktorem naczelnym był zamieszkały w Zamościu Leon Najman Mirza Kryczyński (obok niego czł. w Wilnie i Kairze).
W 1972-73 wyszły dwa numery "Zamojskiego Rocznika Nauczycielskiego" (red. K. Kubala). W 1977-98 wychodził "Rocznik Statystyczny Wojew. Zamojskiego" (9 tomów). W 1977-88 ukazało się 11 zeszytów "Konserwatorskiej Teki Zamojskiej" wydawanej przez oddział PKZ (także pod innymi tytułami). W 1986-91 wychodził "Centaur"  pisemko weterynarzy, a w 1992-96 czasopismo o tematyce rolniczo-sadowniczo-ogrodniczej "Avis" później "Agroavis". Od 1995 wychodzi "Bibliotekarz Zamojski" (półrocznik), a od 1987 ogólnop. kwartalnik biblijno-informacyjny "Ekklesia" (wyd. zamojski zbór Ewangel. Chrześcijan, red. Piotr Filipek).
W 1984 ukazał się I-szy  "Rocznik Zamojski". Od 1999 wychodzi periodyk naukowy WSZiA "Zamojskie Studia i Materiały", od 2002 także regionalny kwartalnik społ.-gospodarczy "Barometr" (red. nacz. Mieczysław Kowerski), którego do 2013 wyszły 34 tomy. WSHE wydaje "Zamojskie Studia Prawno-Ekonomiczne" (t. 2001), od 2004 "Zeszyty Naukowe" (w 2012 - nr 7, przew. Rady Naukowej dr hab. Arkadiusz Bereza), od 2008 "Facta Simonidis: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu". Od 2002 ukazuje się "Archiwariusz Zamojski", w którym publikowane są artykuły powstałe głównie w oparciu o zasób Archiwum Państwowego w Zamościu, od 2003 "Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne" i od 2002 "Zapis Czasu" Towarzystwa "Renesans".
W 2000 wyszedł pierwszy numer kwartalnika "Myśliwiec Kresowy" (do 2007 red. naczelny Witold Kornet, ob. Janusz Siek), a w 2015  "Zamojski Półrocznik Wyborczy" delegatury KBW (red. Renata Bodys, Anna Chrzan).

Czytany 1139 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 28 luty 2021 21:31

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

20288987

Wyświetleń