nagłówek

POLITYCZNE PREFERENCJE ZAMOŚCIAN

Andrzej Kedziora luty 18, 2013

Ilustrują je wyniki wyborów do władz miejskich. wg list i liczby mandatów w RM (na przestrzeni 90 lat, wolne wybory odbywały się tylko 40 lat).
II RZECZYPOSPOLITA
1919: bezpartyjni Żydzi - centrum (9), mieszczanie - gł.  polska inteligencja (7), PPS (4), syjoniści - nacjonaliści żydowscy (3), inteligencja zawodowa (1).
1926 (po powtórce): PPS (2431 z 7822 głosów, najpierw 6, w powtórce 7, w kolejnej 8), Mieszczańskie Zjednoczenie Żydowskie - tzw. centrum (7), Narodowa Demokracja (3), Klasowe Związki Zawodowe - lewica żydowska (3), Poale-Sjon - nacjonaliści, Żyd. Związek Zawodowy "Bund" - socjaliści i Klub Pracy Gospod. (po 1).
1929: PPS (6), Komitet Pracy Gospodarczej - polskie centrum (5), Żydowska Lista Współpracy z Rządem (4), Chrześcijański (narod.) Gospodarczy Komitet Wyborczy (3), "Bund" - socjaliści żydowscy i Żyd. Demokratyczna Partia Gospodarcza (po 2), "Poale-Sjon" - nacjonaliści żyd. i Przedmieścia (po 1).
1932: wśród 15 radnych Polaków 6 z PPS, 6 z centrowego "Bloku Gospodarczego." i 3 endeków.
1934: Bezpartyjny Blok Pracy Gospodarczej (15), Ogólnożydowski Blok Gospodarczy (4), Blok Robotniczo-Chłopski - Lewica (4), Żydowska Lista Prorządowa (1).
1939: Blok Gospodarczy (10 z 48 kandydatów, 2 adwokatów, 2 nauczycieli, przemysłowiec, urzędnik, kupiec, rolnik, robotnik, właściciel nieruchomości), PPS (8) i Żydzi - Klasowy Związek Zawod., Żyd. i Socjalistyczna Partia Robotnicza "Poale-Sjon" (6). Na 24 radnych tylko 3 z wyższym wykształceniem, aż 13 z najniższym wykształceniem domowym.
III RZECZYPOSPOLITA
1990: "Solidarność" (25), Społeczny Blok Wyborczy (6, w tym 3 SdRP), PSL (3) i SD (2).
1994: SLD (13), Federacja Samorządowa "Centroprawica" (9), Porozumienie Samorządowe (5), Forum Obywatelskie Zamojszczyzny (5), PSL (3), Porozumienie Mieszkaniowe (3).
1998: AWS (18), SLD (12), Porozumienie Samorządowe Zamojszczyzny (4), PSL (1), UW (1).
2002: SLD (9), LPR (5), Komitet M. Zamoyskiego (3), Prawica Zamojska (2), PiS (2), Ruch Grodzki (1), PSL (1).
2006: PiS (8), PO (5), Komitet M. Zamoyskiego (5), Lewica i Demokraci (4), Forum Zamojskie (1).
2010: PiS (8), PO (6), Komitet M. Zamoyskiego (5),  SLD (4).
2014: PiS (10), Komitet M. Zamoyskiego (5), PO (4), Komitet J. Nizioła "Nasz Wspólny Dom" (4).
2018: PiS (9), Zamojska Koalicja Obywatelska (6), KWW M. Pfeifer (4), KWW A. Wnuka (4)
Też osobne hasło: Wybory...

Czytany 723 razy Ostatnio zmieniany piątek, 10 styczeń 2020 19:44

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

21489458

Wyświetleń