nagłówek

POCZTA WSPÓŁCZESNA

Andrzej Kedziora luty 27, 2013

5 XI 1915 Austriacy utworzyli Etapowy Urząd pocztowy C. K. (K.u.K. Etappen Postamt), także dla cywili. W czasie I wojny światowej pocztę ulokowano w gmachu Akademii, a w 1921 przeniesiono do budynku przy ul. Kościuszki 9 (d. szpital kolegiacki), w którym mieści się do dzisiaj. W starym budynku urządzono szkołę. Nie doszła do skutku budowa nowej poczty (w 1930 wyznaczono plac naprzeciw banku). W 1928 lokal pocztowo-telegraficzny otwarto w domu Szweda przy ul. Lwowskiej. Od 1 VIII 1932 dział telegraficzny pracował non stop. Przed wojną urząd pocztowy utworzono również w domu przy ul. Partyzantów 53. W czasie okupacji Urząd Pocztowy "Poczty Polskiej" zastąpiła Deutsche Post Osten, która zajęła na pocztę dla 3 powiatów również plebanię kolegiacką (Infułatkę). 27 VII 1944 uruchomiono OUP i po 2 dniach łączność pocztową z Lublinem, Hrubieszowem, Tomaszowem, Krasnymstawem i Szczebrzeszynem.
Naczelnikami poczty byli m.in. Kazimierz Irzykowski (od 1930 w Zakopanem), Burdzik, Bolesław Górski, Jan Zych, a po wojnie organizatorem i pierwszym naczelnikiem poczty był Bolesław Czołowski. W X 1944 poczta zatrudniała 54 osoby, w samym Zamościu 28 (w tym 9 pocztylionów i 2 listonoszy), posiadała samochód i 3 motocykle (gazety z Lublina przywoził samolot), miała też sklep spożywczy. W ciągu tego miesiąca wysłano z Zamościa 24,2 tys. listów zwykłych i 640 poleconych, przyszło 18,3 tys. listów.
W 1946 powstał w Zamościu Obwodowy Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny (jeden z 271 w kraju). 28 III 1954 uruchomiono UPT 3 (wyłącznie nadawczy). W 1954 z poczty nadano ok. 90 tys. listów poleconych, ok. 27 tys. paczek, ok. 30 przekazów, sprzedano znaczków za ok. 550 tys. zł. W 1954-57 poczty wraz z telefonami funkcjonowały pod szyldem Powiatowego Zarządu Łączności. 28 VI 1957 powołano Obwodowy UPiT I klasy (ul. Kościuszki), skupiający 36 urzędów w powiecie i 2 w mieście (Nowy Rynek 14 i koszary tj. UPT 4). Następnego roku dwa ostatnie ze względu na złe warunki zamknięto. W 1959 były w mieście 33 skrzynki pocztowe opróżniane w godz. 12-13 i 19-20, doręczyciele  obsługiwali 10 rejonów, na rowerach ekspresowe, a paczki wożono furgonem. W XII 1961 OUPT zatrudniał w mieście 74 (w tym 17 kobiet), w międzymiastowej 9, a całym obwodzie 204. Osobne hasło: Listonosze
2 IV 1962 otwarto nową placówkę przy ul. Partyzantów 11 (z rozmównicą 7-21) i tego roku w Nowym Rynku 27, natomiast od XI 1971 była poczta (Zamość 5) przy Al. WP. W 1977 było już 5 placówek (ul. Kościuszki, ul. Partyzantów, Al. LWP, Nowy Rynek i Koszary), 1980 - 7. W 1986 miały razem 18 okienek (8 pocztowych, 8 pieniężnych, 2 telefoniczne - 28 pracowników), 34 skrzynki pocztowe. W 1988 otwarto 8 placówkę (ul. Zamoyskiego) i z końcem roku czynnych było już 21 okienek. 31 XII 1995 - 10 placówek pocztowych.
W 1975 powstał Wojewódzki Urząd PocztyW 1989 powstała samodzielna Dyrekcja Wojew. "Polska Poczta Telegraf i Telefon" z siedzibą przy ul. Partyzantów 11 (dotychczas Wojew. Urząd Poczty i Wojew. Urząd Telekomunikacji - podległe obejmującemu 7 województw okręgowi w Lublinie). W 1991 nastąpił ponowny podział PPTiT na Pocztę Polską i Telekomunikację Polską. W 1992 łączność i poczta zatrudniały razem 720 osób. W 1994-96 wybudowano przy ul. Kościuszki, nową pocztę (osobne hasło: Poczta - budynek nowy). W rejonie pracowały 223 osoby (1996). Ob. zamojska poczta funkcjonuje jako "Centrum Poczty" Oddział Rejonowy, obejmujący zasięgiem 5 powiatów (w tym 2006 Janów) z 131 placówkami (w tym 66 UP), dokonując m.in. ok. 3 mln operacji bankowo-finansowych (2011 - 806 prac.).
Kierownicy Obwodowego Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego - 1944-51 Bolesław Czołowski, 1951-53 Paśniewski, 1953-57 Stanisław Dulski, 1957-75 Władysław Kania, dyrektorzy Wojew. Urząd Poczty - 1975-88 Jan Bielak, Wojew. Dyrekcja "PPTiT" - Obwodowy Urząd Pocztowy 1989-91 Adam Buchajski, Rejonowy Urząd Poczty - 1992-98 Józef Pilipiuk, Oddział Rejonowy od 1999 Janusz Godzisz, ob. naczelnikiem UP Bożena Pawluk.
W 1991 powstało przedstawicielstwo poczty prywatnej "Serwisko" - przesyłki krajowe i zagraniczne (ul. Radziecka). Od 1993 działa oddział UPS Polska (ul. Kilińskiego 82). W XII 2013 było w mieście 6 placówek firmy InPost.


 * W 1954 w Zamościu (wg danych za I - IX) nadano  średnio miesięcznie listów poleconych  7336, paczek 2110. przekazów pieniężnych 2480, wpłat i wypłat PK0 9918, inkasowano za znaczki i opłaty 44.095 zł.
 * W 1998 było 10 urzędów pocztowych (oprócz poczty przy ul. Kościuszki):
nr 1 - ul. Partyzantów 1 (UW, od 1990),
nr 3 - ul. Partyzantów 11 (od 1962),
nr 4 - ul. Piłsudskiego 36 (do 1996 wewnątrz koszar),
nr 5 - ul. Szczebrzeska 35 ("Snop", od 1997, wcześniej od 1992 ul. Wiejska, jeszcze wcześniej w l. 70. i 80. Al. LWP),
nr 6 - ul. Wyszyńskiego 50B (od poł. l. 90., wcześniej od 1989 ul. Reja 6, jeszcze wcześniej 1962-86 Nowy Rynek 27),
nr 7 - ul. Orzeszkowej 17 (ok. 1980),
nr 8 - ul. Zamoyskiego 6 (od 1988),
nr 9 - ul. Przemysłowej 4B (od 1994),
nr 11 - ul. Brzozowa 26 (od 1994),
nr 12 - ul. Lwowska 25 (od 1996).

 * Zamojska poczta przed świętami. W 2001 zamojski RUP (całe d. wojew.) przed Bożym Narodzeniem dziennie ekspediował 5 t. paczek i listów (80 tys. szt.). W XII 2002 przez zamojski RUP przeszło 837 tys. listów, 6154 paczek. 22 XII 2003 przyszło do sortowni na Kościuszki 130 worków i 50 skrzyń listów zwykłych, 70 worków poleconych. Do zamojskiej poczty przychodzi trzykrotnie więcej przesyłek niż wysyła.  

Czytany 1632 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 05 maj 2022 11:58

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

22457060

Wyświetleń